B D G H L M P Q S T

Holistisch

Weergaven: 0

Holisme is een filosofische benadering en concept dat stelt dat de eigenschappen en kenmerken van een systeem niet volledig kunnen worden verklaard door de som van de individuele delen, maar dat het geheel meer is dan de optelsom van de afzonderlijke delen. Het holisme benadrukt de onderlinge verbondenheid en wederzijdse beïnvloeding van elementen binnen een systeem.

In de context van de gezondheidszorg betekent holisme dat de gezondheid van een individu wordt beschouwd als het resultaat van verschillende aspecten van het leven, waaronder fysieke, mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Het streven is om de gezondheid te begrijpen en te bevorderen door rekening te houden met al deze facetten, in plaats van slechts één aspect te behandelen.

Holisme is van toepassing in verschillende disciplines, waaronder geneeskunde, psychologie, ecologie en filosofie, en het benadrukt het belang van een geïntegreerde, alomvattende benadering bij het begrijpen en oplossen van complexe vraagstukken en problemen. Het erkent dat individuen en systemen meer zijn dan de som van hun delen en dat het begrijpen van de onderlinge relaties en interacties essentieel is voor een volledig begrip en een effectieve aanpak.