ICPC staat voor International Classification of Primary Care.
Het is een classificatiesysteem dat wordt gebruikt in de gezondheidszorg om medische gegevens te coderen en te categoriseren. De ICPC-code is een specifieke code die wordt toegewezen aan een bepaalde medische aandoening of een gezondheidsgerelateerd probleem volgens de ICPC-classificatie.

Het helpt bij het gestructureerd vastleggen van informatie over patiënten en maakt het gemakkelijker om gegevens te organiseren en te analyseren binnen de gezondheidszorg.

De ICPC-code is opgebouwd uit drie delen, gescheiden door punten.
Hier is een uitleg van de structuur:

 1. Hoofdstuk (Chapter): Het eerste deel van de code geeft het hoofdstuk aan en vertegenwoordigt de grote categorie van de aandoening.
  Het wordt weergegeven door één letter van A tot en met Z.
 2. Rubriek (Rubric): Het tweede deel van de code geeft de specifieke rubriek binnen het hoofdstuk aan.
  Dit wordt aangegeven door twee cijfers van 01 tot en met 99.
 3. Component (Component): Het derde deel van de code, dat optioneel is, kan worden gebruikt om extra details of subcategorieën aan te geven.
  Dit wordt aangegeven door één letter van A tot en met Z .

HOOFDSTUKKEN

Binnen de ICPC-code verwijst de letter “A” naar het hoofdstuk “Algemene en niet-specifieke aandoeningen”. Dit hoofdstuk omvat een breed scala aan gezondheidsproblemen die over het algemeen niet specifiek zijn en verschillende lichaamssystemen kunnen beïnvloeden.

RUBRIEKEN:
A01: Algemeen onwelbevinden/vermoeidheid

A02: Koorts

 • A02A: Acuut
 • A02B: Chronisch
 • A02C: Recidiverend
 • A02D: Door infectie
 • A02E: Door ontsteking
 • A02F: Door tumor
 • A02G: Door medicatie
 • A02H: Onverklaard
 • A02I: Koorts van onbekende oorsprong (FUO – Fever of Unknown Origin)
 • A02Z: Andere specifieke kenmerken van koorts

A03: Pijn algemeen/niet elders geclassificeerd

A04: Zwelling/vocht vasthouden algemeen/niet elders geclassificeerd

A05: Gewichtsverandering algemeen/niet elders geclassificeerd

A06: Verandering van lichaamstemperatuur algemeen/niet elders geclassificeerd

A07: Ziekteperiode algemeen/niet elders geclassificeerd

A08: Medisch advies (niet elders geclassificeerd)

A09: Informatie en voorlichting algemeen/niet elders geclassificeerd

A10: Contact met gezondheidszorg zonder specifieke klacht

A11: Probleem met functioneren algemeen/niet elders geclassificeerd

A12: Resultaten van onderzoek zonder diagnose/klacht

A13: Probleem met behandeling algemeen/niet elders geclassificeerd

A14: Probleem met geneesmiddel algemeen/niet elders geclassificeerd

A15: Probleem met medicijnen algemeen/niet elders geclassificeerd

A16: Probleem met medische behandeling algemeen/niet elders geclassificeerd

Hoofdstuk B van de ICPC-code omvat aandoeningen die te maken hebben met bloed, bloedvormende organen en het immuunsysteem.


RUBRIEKEN:
B01: Anemie/bloedarmoede


B02: Leukopenie


B03: Trombocytopenie


B04: Bloedingsneiging/bloedingsstoornis


B05: Immunologisch probleem


B06: Lymfadenopathie


B07: Myeloproliferatieve ziekte/myelodysplastisch syndroomB08: Hemofilie


B09: Andere stollingsstoornissen


B10: Ziekte van Hodgkin/non-Hodgkin lymfoom


B11: Leukemie.


B12: Hypergammaglobulinemie

Deze rubriek heeft betrekking op verhoogde niveaus van gammaglobulinen, een groep van eiwitten in het bloed.


B13: Hypogammaglobulinemie

Deze rubriek heeft betrekking op verhoogde niveaus van gammaglobulinen, een groep van eiwitten in het bloed.


B14: Splenomegalie


B15: Hemoglobinopathie


B16: Immunisatie tegen infectieziekten


B17: Abnormale coagulatiebevindingen in bloedonderzoek


B18: Bloedtransfusie/behandeling met antistoffen


B19: Immunisatie tegen andere infectieziekten

B20: Immunisatie tegen allergieën

Ziektes aan het ademhalingsstelsel omvatten aandoeningen die de luchtwegen, longen en ademhaling beïnvloeden. Voorbeelden zijn astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), longontsteking, bronchitis en longkanker. Deze aandoeningen kunnen leiden tot ademhalingsproblemen, hoesten, kortademigheid en verminderde longfunctie. Diagnose omvat vaak beeldvormende onderzoeken en longfunctietests. Behandelingen variëren afhankelijk van de specifieke aandoening en kunnen medicatie, fysiotherapie, zuurstoftherapie of chirurgie omvatten. Het vermijden van roken en blootstelling aan schadelijke stoffen is vaak preventief.

Details

R96 – Astma

Deze code wordt gebruikt voor een (zeer waarschijnlijke) diagnose astma.

R96-2 Allergische Astma


Hoofdstuk S van de International Classification of Primary Care, Second Edition (ICPC-2), behandelt huidaandoeningen en dermatologische problemen. Deze codes omvatten een breed scala aan huidgerelateerde gezondheidsproblemen, waaronder infecties, allergieën, tumoren, laesies en andere dermatologische aandoeningen. Het hoofdstuk biedt een gestructureerde classificatie voor het documenteren en organiseren van informatie met betrekking tot huidziekten in de medische praktijk.

Details

S77 – Maligniteit huid – Laesies

Een “Maligniteit huid” verwijst naar een kwaadaardige of kankerachtige aandoening van de huid. Dit betekent dat de cellen in de huid zich ongecontroleerd vermenigvuldigen en abnormale groei vertonen, wat kan leiden tot de vorming van een tumor of massa. Maligne huidaandoeningen worden over het algemeen geclassificeerd als huidkanker en kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. Het is belangrijk om maligniteiten van de huid vroegtijdig te diagnosticeren en te behandelen.

S78 – Lipoom – benigne huid laesies

Een “lipoom” is een veelvoorkomende goedaardige (niet-kankerachtige) tumor die bestaat uit vetweefsel. Het is een zachte, beweeglijke knobbel onder de huid die meestal pijnloos is. Lipomen groeien langzaam en komen vaak voor op plaatsen waar zich vetweefsel bevindt, zoals op de armen, dijen, schouders of de romp. Over het algemeen veroorzaken lipomen geen ernstige gezondheidsproblemen, maar ze kunnen om cosmetische redenen of vanwege ongemak worden verwijderd.

S79 – Benige niet gespecificeerde neoplasmahuid – maligne huid laesies

Een “Benige niet gespecificeerde neoplasmahuid” verwijst naar een goedaardige (niet-kankerachtige) nieuwvorming van botweefsel in de huid waarbij de exacte aard of specificatie niet is opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld een goedaardige botachtige massa of tumor zijn die zich onder de huid bevindt. Het gebruik van “niet gespecificeerd” geeft aan dat er geen nadere details zijn gegeven over het specifieke type of kenmerken van de neoplasma. Voor een nauwkeurige diagnose en behandeling zou verdere medische evaluatie nodig zijn.

Hoofdstuk U van de International Classification of Primary Care, Second Edition (ICPC-2), behandelt aandoeningen van het urogenitale stelsel. Deze codes omvatten een breed scala aan gezondheidsproblemen gerelateerd aan de urinewegen en de geslachtsorganen. Het hoofdstuk omvat specifieke codes voor aandoeningen zoals urineweginfecties, prostaatproblemen, menstruatiestoornissen, en andere urologische en gynaecologische aandoeningen. Het biedt een gestructureerde classificatie voor het documenteren en organiseren van informatie met betrekking tot het urogenitale systeem in de medische praktijk.

Details

U71 – Cystitis – Blaasontsteking

Blaasontsteking, ook wel cystitis genoemd, is een ontsteking van de blaaswand, meestal veroorzaakt door bacteriële infectie. De meest voorkomende oorzaak is de bacterie Escherichia coli (E. coli), die vanuit de urethra naar de blaas migreert. Vrouwen hebben vaak meer kans op blaasontsteking dan mannen. Symptomen omvatten frequent urineren, een brandend gevoel tijdens het plassen, dringende behoefte om te plassen en lage buikpijn. Behandeling omvat meestal antibiotica en veel water drinken.

Hoofdstuk X van de ICPC-2, met als titel ‘Vrouwelijke geslachtsorganen’, omvat een reeks codes die betrekking hebben op verschillende aspecten van de gezondheid van de vrouwelijke geslachtsorganen. Dit hoofdstuk behandelt aandoeningen, symptomen en andere medische situaties gerelateerd aan de vrouwelijke reproductieve anatomie en functies. Het bevat codes voor specifieke gynaecologische aandoeningen, zwangerschap, anticonceptie, menstruatiegerelateerde problemen en andere gerelateerde gezondheidskwesties bij vrouwen.

Details

X75 – Maligniteit cervix uteriBaarmoederhalskanker

Maligniteit cervix uteri verwijst naar een kwaadaardige tumor in de baarmoederhals, ook bekend als cervixcarcinoom. Deze vorm van kanker ontstaat meestal uit abnormale cellen van de baarmoederhals en kan zich verspreiden naar aangrenzende weefsels als het niet vroegtijdig wordt ontdekt. Symptomen kunnen variëren, maar kunnen onder meer ongewone vaginale bloedingen, pijn tijdens geslachtsgemeenschap en bekkenpijn omvatten. Regelmatige screenings, zoals uitstrijkjes, kunnen bijdragen aan vroegtijdige detectie. Behandelingsopties omvatten chirurgie, bestraling en chemotherapie.

X76 Maligniteit Borst Vrouw – Borstkanker

“Maligniteit Borst Vrouw” verwijst naar kwaadaardige (kankerachtige) gezwellen in de borst bij vrouwen. Deze term wordt vaak gebruikt om borstkanker aan te duiden. Borstkanker is een type kanker dat ontstaat in de cellen van de borst, meestal in de melkgangen of de melkklieren. Het kan verschillende vormen aannemen en variëren in agressiviteit. De term “Maligniteit Borst Vrouw” duidt op de kwaadaardige aard van de celgroei in de borst bij vrouwen.