Borstkanker

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

Borstkanker – X76

Huisarts Amsterdam, Amstel en IJ, AenIJ, Borstkanker, Borsttumor, Mammacarcinoom, Borstkanker symptomen, Borstkanker behandeling, Borstkanker screening, Hormoontherapie borstkanker, Chemotherapie borstkanker, Borstkanker chirurgie, Lymfoedeem bij borstkanker, Genetische aanleg borstkanker, Borstkanker overlevingskansen, 

BORSTKANKER

Borstkanker is een vorm van kanker die begint in de cellen van de borst. Het ontstaat wanneer normale cellen in de borst ongecontroleerd beginnen te groeien en zich vermenigvuldigen. Borstkanker kan verschillende vormen aannemen en kan zowel vrouwen als mannen treffen, hoewel het veel vaker voorkomt bij vrouwen. Vroege detectie en behandeling zijn essentieel voor een succesvolle uitkomst bij borstkanker.

Borstkanker bij mannen:

Borstkanker bij mannen is relatief zeldzaam, maar het kan voorkomen. De symptomen van borstkanker bij mannen kunnen vergelijkbaar zijn met die bij vrouwen. Enkele mogelijke symptomen zijn:

 1. Een knobbeltje of verdikking in de borst of onder de tepel.
 2. Veranderingen in de tepel, zoals intrekking, zwelling, roodheid of schilfering.
 3. Veranderingen in de huid op of rond de borst, zoals putjes, bultjes of schilfering.
 4. Pijn of gevoeligheid in de borst.
 5. Ongewone afscheiding uit de tepel, zoals bloederige of heldere vloeistof.

Het is belangrijk op te merken dat deze symptomen niet altijd wijzen op borstkanker en dat ze ook kunnen voorkomen bij andere aandoeningen. Als een man een van deze symptomen opmerkt, is het raadzaam om medische hulp te zoeken voor een grondige evaluatie en diagnose. Vroege detectie is cruciaal bij de behandeling van borstkanker bij mannen, dus het is belangrijk om eventuele veranderingen in de borst serieus te nemen.

Borstkanker bij vrouwen:

De symptomen van borstkanker bij vrouwen kunnen variëren, en sommige vrouwen kunnen mogelijk helemaal geen symptomen ervaren. Het is belangrijk om regelmatig zelfonderzoek van de borsten uit te voeren en op te letten op eventuele veranderingen. Enkele veelvoorkomende symptomen van borstkanker bij vrouwen zijn:

 1. Knobbeltjes: Een voelbare, harde knobbel of verdikking in de borst of oksel is een van de meest voorkomende symptomen van borstkanker. Niet alle knobbeltjes zijn kwaadaardig, maar het is belangrijk om ze te laten onderzoeken door een arts.
 2. Veranderingen in de borstomvang of vorm: Onverklaarbare veranderingen in de grootte of vorm van de borst, zoals zwelling, asymmetrie of vervorming, kunnen een teken zijn van borstkanker.
 3. Veranderingen in de huid: Huidveranderingen kunnen optreden, zoals roodheid, schilfering, putjes, kuiltjes of de vorming van een sinaasappelhuid.
 4. Veranderingen in de tepel: Dit kan zich manifesteren als een ingetrokken tepel, afscheiding (anders dan moedermelk), schilfering of korstvorming rondom de tepel.
 5. Pijn of gevoeligheid: Hoewel borstkanker meestal pijnloos is in de vroege stadia, kan soms pijn, gevoeligheid of een branderig gevoel in de borst optreden.

Het is belangrijk op te merken dat deze symptomen ook kunnen worden veroorzaakt door andere aandoeningen dan borstkanker. Als je een van deze symptomen opmerkt, is het raadzaam om zo snel mogelijk een arts te raadplegen voor een juiste diagnose en eventueel aanvullend onderzoek, zoals een mammografie of een echografie. Vroege detectie speelt een cruciale rol bij de behandeling van borstkanker.

Er zijn verschillende soorten borstkanker die zich kunnen ontwikkelen.

De meest voorkomende vormen van borstkanker zijn:

 1. Ductaal carcinoom in situ (DCIS):
  Dit is een niet-invasieve vorm van borstkanker waarbij de kankercellen zich bevinden in de melkgangen van de borst. DCIS heeft het potentieel om zich te ontwikkelen tot invasieve borstkanker als het niet behandeld wordt.
 2. Invasief ductaal carcinoom (IDC):
  Dit is de meest voorkomende vorm van borstkanker. Het begint in de melkgangen van de borst en kan zich verspreiden naar omliggend weefsel. IDC kan verschillende subtypes hebben, zoals tubulair carcinoom, mucineus carcinoom en papillair carcinoom.
 3. Invasief lobulair carcinoom (ILC):
  Deze vorm van borstkanker begint in de melkklieren (lobules) en heeft de neiging om in de omringende weefsels uit te zaaien. Het is minder vaak voorkomend dan IDC.

Naast deze vormen zijn er ook andere zeldzamere vormen van borstkanker, waaronder inflammatoir borstkanker, medullair carcinoom, metaplastisch carcinoom en andere subtypen. Deze verschillende vormen van borstkanker kunnen variëren in hun kenmerken, gedrag, behandeling en prognose.

Het is belangrijk dat de diagnose en behandelingsaanpak specifiek worden afgestemd op het type borstkanker dat een persoon heeft.

De exacte oorzaak van borstkanker is nog niet volledig bekend. Borstkanker ontstaat door een combinatie van genetische factoren, omgevingsinvloeden en levensstijlfactoren. Hier zijn enkele bekende risicofactoren die verband houden met borstkanker:

 1. Geslacht en leeftijd:
  Vrouwen hebben een hoger risico op borstkanker dan mannen, en het risico neemt toe met de leeftijd. Borstkanker komt het meest voor bij vrouwen ouder dan 50 jaar.
 2. Erfelijkheid:
  Ongeveer 5-10% van de borstkanker gevallen wordt veroorzaakt door genetische mutaties, zoals BRCA1 en BRCA2 mutaties. Deze mutaties kunnen van invloed zijn op de erfelijke aanleg voor borstkanker.
 3. Familiale geschiedenis:
  Een sterke familiegeschiedenis van borstkanker, vooral bij moeder, zus of dochter, kan het risico op het ontwikkelen van borstkanker verhogen.
 4. Persoonlijke medische geschiedenis:
  Vrouwen die eerder borstkanker hebben gehad, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een nieuwe borstkanker. Ook bepaalde goedaardige borstaandoeningen kunnen het risico verhogen.
 5. Hormonale factoren:
  Langdurige blootstelling aan oestrogenen kan het risico op borstkanker verhogen. Vroege menstruatie, late menopauze, nooit zwanger zijn geweest of een eerste kind op latere leeftijd krijgen, en langdurig gebruik van hormoonvervangende therapie na de menopauze zijn enkele factoren die het risico kunnen verhogen.
 6. Levensstijlfactoren:
  Factoren zoals overmatig alcoholgebruik, obesitas, gebrek aan lichaamsbeweging en roken kunnen het risico op borstkanker vergroten.

Het is belangrijk op te merken dat het hebben van een of meerdere risicofactoren niet betekent dat iemand automatisch borstkanker zal ontwikkelen. Veel vrouwen zonder bekende risicofactoren kunnen ook borstkanker krijgen. Regelmatige screenings, zoals mammografieën, en het aannemen van een gezonde levensstijl kunnen helpen bij vroegtijdige detectie en het verminderen van het risico op borstkanker.

De behandeling van borstkanker kan variëren, afhankelijk van het stadium van de ziekte, het type borstkanker en andere individuele factoren. Over het algemeen worden de volgende behandelingsmethoden gebruikt bij borstkanker:

 1. Chirurgie:
  De meest voorkomende vorm van behandeling is een operatie, waarbij de tumor en soms aangrenzende weefsels, zoals lymfeklieren, worden verwijderd. De verschillende soorten chirurgie omvatten borstsparende operatie (lumpectomie) en volledige borstamputatie (mastectomie).
 2. Bestralingstherapie:
  Dit omvat het gebruik van hoogenergetische stralen om kankercellen te doden of hun groei te remmen. Bestraling kan worden gebruikt na een borstsparende operatie of mastectomie om eventuele resterende kankercellen te vernietigen.
 3. Chemotherapie:
  Het gebruik van medicijnen (chemotherapeutica) die kankercellen doden of hun groei remmen. Chemotherapie kan worden gebruikt vóór de operatie (neoadjuvante chemotherapie) om de tumor te verkleinen, na de operatie (adjuvante chemotherapie) om eventuele resterende kankercellen te elimineren, of bij gevorderde stadia van borstkanker.
 4. Hormoontherapie:
  Dit is gericht op het blokkeren van de werking van hormonen, zoals oestrogeen of progesteron, die de groei van bepaalde borstkankers stimuleren. Hormoontherapie wordt meestal toegepast bij hormoongevoelige borstkankers.
 5. Gerichte therapie: Deze behandelingen richten zich op specifieke eigenschappen van kankercellen, zoals HER2-receptoren. Gerichte therapieën, zoals trastuzumab, kunnen de groei van kankercellen gericht remmen.
 6. Immunotherapie:
  Ook bekend als immuuncheckpointremmers, zijn deze behandelingen ontworpen om het immuunsysteem te stimuleren om kankercellen aan te vallen. Momenteel worden immuuntherapieën voornamelijk gebruikt bij bepaalde subtypes van gevorderde borstkanker.

Bij mannen:

Wat betreft het verschil tussen mannen en vrouwen, borstkanker komt veel minder vaak voor bij mannen, maar de behandelingsbenaderingen zijn vergelijkbaar. Chirurgie, bestraling, chemotherapie, hormoontherapie en gerichte therapie kunnen ook bij mannen worden toegepast, afhankelijk van de individuele situatie.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte behandeling wordt bepaald door de behandelend arts op basis van de specifieke kenmerken van de patiënt en de aard van de borstkanker. De behandeling kan variëren van persoon tot persoon.

Nadat borstkanker is behandeld, kan nabehandeling worden aanbevolen om het risico op terugkeer van de kanker te verminderen en de algehele gezondheid te bevorderen. De specifieke nabehandelingsmaatregelen kunnen variëren afhankelijk van de kenmerken van de kanker en de individuele situatie van de patiënt. Enkele veelvoorkomende nabehandelingsmaatregelen kunnen zijn:

 1. Hormoontherapie:
  Als de borstkanker hormoongevoelig is, kan hormoontherapie worden voorgeschreven. Dit omvat medicijnen die de werking van hormonen, zoals oestrogeen of progesteron, blokkeren of de productie ervan verminderen om het risico op terugkeer van de kanker te verminderen.
 2. Bestralingstherapie:
  In sommige gevallen kan aanvullende bestralingstherapie worden aanbevolen na een borstsparende operatie of mastectomie om eventuele resterende kankercellen te vernietigen en het risico op lokale terugkeer te verminderen.
 3. Chemotherapie:
  Afhankelijk van de kenmerken van de kanker en het risico op terugkeer, kan aanvullende chemotherapie worden gegeven om eventuele overgebleven kankercellen in het lichaam te behandelen en de kans op terugkeer te verkleinen.
 4. Gerichte therapie:
  Bij sommige subtypen van borstkanker, zoals HER2-positieve borstkanker, kan aanvullende gerichte therapie worden gegeven om de groei van kankercellen gericht te remmen en het risico op terugkeer te verlagen.

Naast nabehandeling is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan preventie en gezonde levensstijlkeuzes. Hoewel het niet mogelijk is om borstkanker volledig te voorkomen, kunnen de volgende maatregelen helpen het risico te verminderen:

 1. Regelmatige screenings:
  Het regelmatig ondergaan van mammografieën en het volgen van aanbevolen screeningsrichtlijnen kan vroege detectie bevorderen, wat de behandeling en prognose kan verbeteren.
 2. Gezonde levensstijl:
  Een gezonde levensstijl kan het risico op borstkanker verlagen. Dit omvat regelmatige lichaamsbeweging, een uitgebalanceerd dieet met veel groenten en fruit, het vermijden van overmatig alcoholgebruik en het handhaven van een gezond gewicht.
 3. Hormoonvervangende therapie:
  Overleg met een arts over het gebruik van hormoonvervangende therapie na de menopauze, aangezien langdurig gebruik het risico op borstkanker kan verhogen.
 4. Genetisch advies:
  Voor mensen met een sterke familiegeschiedenis van borstkanker kan genetisch advies en counseling worden overwogen om het risico op genetische mutaties te evalueren en preventieve maatregelen te bespreken.

Het is belangrijk om te onthouden dat preventieve maatregelen en nabehandelingen altijd individueel moeten worden besproken

Borstkanker en de behandeling ervan kunnen verschillende mogelijke bijkomende complicaties met zich meebrengen. Enkele van deze complicaties kunnen zijn:

 1. Lymfoedeem:
  Dit is een zwelling die optreedt als gevolg van een ophoping van vocht, meestal in de arm of het gebied rond de borst. Lymfoedeem kan optreden na het verwijderen van lymfeklieren tijdens de behandeling van borstkanker.
 2. Vermoeidheid:
  Veel mensen ervaren vermoeidheid als gevolg van de behandeling van borstkanker. Deze vermoeidheid kan langdurig en slopend zijn, waardoor het dagelijkse functioneren wordt beïnvloed.
 3. Pijn:
  Pijn kan optreden als gevolg van de kanker zelf, de behandeling of andere factoren. Dit kan fysieke pijn in de borst of andere delen van het lichaam omvatten, evenals emotionele pijn.
 4. Veranderingen in de borst en het lichaamsbeeld:
  Borstkankerbehandelingen, zoals mastectomie of borstsparende operaties, kunnen leiden tot veranderingen in het uiterlijk van de borst. Dit kan emotionele en psychologische uitdagingen met zich meebrengen, waaronder problemen met lichaamsbeeld en zelfvertrouwen.
 5. Seksuele problemen:
  Borstkanker en de behandeling ervan kunnen invloed hebben op het seksuele functioneren, zoals verminderd libido, vaginale droogheid en pijn tijdens seks. Het is belangrijk om deze problemen met de zorgverlener te bespreken, omdat er vaak oplossingen en behandelingen beschikbaar zijn.
 6. Psychosociale en emotionele uitdagingen:
  Het omgaan met borstkanker kan leiden tot psychosociale en emotionele stress, zoals angst, depressie, angst voor terugkeer van de kanker, en moeilijkheden op het gebied van relaties en werk. Het is belangrijk om emotionele ondersteuning te zoeken en te praten met professionals of ondersteuningsgroepen.
 7. Botverlies en botbreuken:
  Sommige behandelingen, zoals hormoontherapie en chemotherapie, kunnen het risico op botverlies (osteoporose) verhogen en het risico op botbreuken verhogen.

Het is essentieel dat patiënten met borstkanker regelmatig communiceren met hun zorgverleners over eventuele complicaties of bijwerkingen die ze ervaren. Veel complicaties kunnen worden behandeld of beheerd met geschikte medische zorg en ondersteuning.


HELP, HEB IK BORSTKANKER ?

Als je een vermoeden hebt van borstkanker, is het belangrijk om onmiddellijk actie te ondernemen. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 1. Raadpleeg een arts: Maak een afspraak met je huisarts of een specialist, zoals een gynaecoloog of een borstkankerspecialist. Bespreek je symptomen, zorgen en familiegeschiedenis van borstkanker.
 2. Onderzoek en lichamelijk onderzoek: De arts zal een grondig lichamelijk onderzoek uitvoeren, inclusief het onderzoeken van je borsten en lymfeklieren in de oksels. Ze kunnen ook andere onderzoeken aanbevelen, zoals een mammografie, echografie of een MRI-scan.
 3. Diagnostische tests: Als er een vermoeden van borstkanker bestaat, kunnen er aanvullende tests worden uitgevoerd om een definitieve diagnose te stellen. Dit kan een biopsie omvatten, waarbij een monster van het weefsel wordt genomen voor verder onderzoek in het laboratorium.
 4. Overleg met een specialist: Als de diagnose borstkanker wordt bevestigd, zal je worden doorverwezen naar een specialist in de behandeling van borstkanker. Deze specialist zal je helpen bij het begrijpen van de diagnose, het bepalen van het stadium van de kanker en het opstellen van een behandelplan.
 5. Behandelingsplan: Bespreek samen met je arts het aanbevolen behandelingsplan, dat kan bestaan uit chirurgie, bestraling, chemotherapie, hormoontherapie of gerichte therapie. Leer over de mogelijke bijwerkingen, risico’s en voordelen van elke behandelingsoptie.
 6. Second opinion: In sommige gevallen kan het verstandig zijn om een second opinion te krijgen van een andere arts of specialist om zeker te zijn van de juistheid van de diagnose en het behandelplan.

Het is belangrijk om te onthouden dat alleen een medische professional een definitieve diagnose van borstkanker kan stellen. Het vroegtijdig detecteren en behandelen van borstkanker kan de prognose aanzienlijk verbeteren, dus aarzel niet om actie te ondernemen als je een vermoeden hebt van borstkanker.

GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.