Weergaven: 0

De ICPC-2 (International Classification of Primary Care) is een classificatiesysteem dat wordt gebruikt in de eerstelijns gezondheidszorg. Het stelt zorgverleners in staat om de reden van het bezoek van de patiënt (RFE), de problemen/diagnose die worden beheerd, interventies en de volgorde van deze gegevens in een structuur van zorgaflevering te classificeren1.

Processcomponenten in de ICPC-2 code verwijzen naar de verschillende soorten zorgprocessen die kunnen plaatsvinden tijdens een patiëntbezoek. Deze omvatten bijvoorbeeld medische onderzoeken, preventieve immunisaties/medicijnen, consultaties, therapeutische procedures, resultaten van tests/procedures, administratieve procedures, enz2. Elk van deze processen heeft een specifieke code in het ICPC-2 systeem2.

Zoals daar zijn:

 • Medisch onderzoek/Evaluatie-Compleet: -30
 • Medisch onderzoek/Gezondheidsevaluatie- Gedeeltelijk/Pre-op check: -31
 • Sensitiviteitstest: -32
 • Bloedtest: -34
 • Urinetest: -35
 • Preventieve immunisaties/medicijnen: -44
 • Consultatie met eerstelijns zorgverlener: -46
 • Consultatie met specialist: -47
 • Medicatie-Script/Verzoek/Vernieuwen/Injecteren: -50
 • Resultaten tests/procedures: -60
 • Administratieve procedure: -62
 • Verwijzing naar andere zorgverlener (EXCL. M.D.): -66
 • Verwijzing naar arts/specialist/kliniek/ziekenhuis: -672

Deze codes helpen bij het vastleggen en organiseren van informatie op een gestandaardiseerde manier, wat nuttig kan zijn voor zowel klinische als onderzoeksdoeleinden3.