Bloedonderzoek

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

Eén van de meest gebruikte vormen van diagnostiek is bloedafname. Wanneer uw huisarts of een andere zorgverlener uw bloed wil laten onderzoeken, ontvangt u een formulier met daarop aangegeven wat er onderzocht moeten worden.

De huisarts kan bloedonderzoek laten uitvoeren om verschillende aandoeningen te diagnosticeren of om de algemene gezondheid van een patiënt te controleren.

Enkele veelvoorkomende redenen voor bloedonderzoek zijn:


  • Bloedarmoede: Om de hoeveelheid rode bloedcellen en hemoglobine te controleren.
  • Infecties: Om de aanwezigheid van bacteriële of virale infecties te detecteren, zoals bijvoorbeeld een urineweginfectie.
  • Lever- en nieraandoeningen: Om de lever- en nierfunctie te controleren door het meten van leverenzymen, bilirubine, creatinine, enzovoort.
  • Diabetes: Om de bloedsuikerspiegel te controleren.
  • Hormonale onbalans: Om hormoonspiegels te meten, zoals schildklierhormonen.
  • Cholesterol en lipiden: Om het risico op hart- en vaatziekten te beoordelen.
  • Ontstekingsziekten: Om ontstekingsmarkers zoals C-reactief proteïne (CRP) en bezinkingssnelheid van de erytrocyten (BSE) te meten.
  • Auto-immuunziekten: Om antilichamen te detecteren die kunnen wijzen op auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis of lupus.
  • Allergieën: Om specifieke allergenen te identificeren.
  • Nutriëntentekorten: Om tekorten aan vitaminen of mineralen, zoals ijzer, vitamine D, vitamine B12, te detecteren.

De specifieke tests die worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van de symptomen van de patiënt en de medische geschiedenis.Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.