Ademhalingsproblemen

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

Huisarts Amsterdam,  Amstel en IJ, Kortademigheid, Astma, COPD (chronische obstructieve longziekte), Longontsteking, Hoesten, Benauwdheid op de borst, Piepende ademhaling, Hyperventilatie, Allergieën en ademhaling, Ademhalingsproblemen bij kinderen, Slaapapneu,

ADEMHALINGSPROBLEMEN

Onder ademhalingsproblemen verstaat men een breed scala aan aandoeningen en symptomen die de normale ademhaling belemmeren of verstoren. Het kan variëren van milde, kortdurende symptomen tot ernstige, chronische aandoeningen die levensbedreigend kunnen zijn.


 1. Kortademigheid of moeite met ademhalen:
  Het gevoel niet genoeg lucht te krijgen, een snelle ademhaling of een beklemmend gevoel op de borst.
 2. Piepende ademhaling:
  Een hoog geluid dat optreedt bij het in- of uitademen, vaak geassocieerd met astma of vernauwde luchtwegen.
 3. Hoesten: Een aanhoudende hoest die kan gepaard gaan met slijmproductie. Hoesten kan optreden bij verschillende aandoeningen, zoals astma, bronchitis of longontsteking.
 4. Benauwdheid of beklemming op de borst:
  Een gevoel van druk, pijn of ongemak op de borst.
 5. Snel ademen:
  Snelle ademhaling, ook wel tachypneu genoemd, waarbij de ademhaling versneld is in vergelijking met de normale ademhalingssnelheid.
 6. Vermoeidheid:
  Overmatige vermoeidheid of zwakte als gevolg van de inspanning die nodig is om te ademen.
 7. Cyanose:
  Een blauwachtige verkleuring van de lippen, vingernagels of huid als gevolg van een verminderde zuurstofopname.
 8. Gevoel van verstikking of onvermogen om diep adem te halen.
 9. Snurken:
  Luidruchtig ademhalen tijdens de slaap, wat kan wijzen op een obstructieve slaapapneu.
 10. Verhoogde ademhalingsfrequentie:
  Ademhaling die sneller is dan normaal, ook wel tachypneu genoemd.
 1. Kortademigheid:
  Een gevoel van onvermogen om voldoende adem te halen, wat kan leiden tot snelle ademhaling of benauwdheid.
 2. Astma:
  Een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die vernauwing en zwelling van de luchtwegen veroorzaakt, wat resulteert in ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling en hoesten.
 3. Chronische obstructieve longziekte (COPD):
  Een progressieve longaandoening die wordt gekenmerkt door een verminderde luchtstroom naar de longen, vaak als gevolg van roken. Het omvat chronische bronchitis en longemfyseem.
 4. Longontsteking:
  Een infectie van de longblaasjes (longblaasjes) die ontsteking, hoesten, koorts, kortademigheid en vermoeidheid veroorzaakt.
 5. Hyperventilatie:
  Overmatig snel ademen dat kan worden veroorzaakt door angst, stress of andere factoren. Het kan duizeligheid, tintelingen, benauwdheid en andere symptomen veroorzaken.
 6. Allergieën:
  Allergische reacties op stoffen zoals pollen, huisstofmijt of huisdieren kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, zoals niezen, een verstopte neus en ademhalingsmoeilijkheden.
 7. Obstructieve slaapapneu:
  Een aandoening waarbij de ademhaling herhaaldelijk stopt en start tijdens de slaap, meestal als gevolg van een vernauwing of blokkade van de luchtwegen.
 1. Infecties van de luchtwegen:
  Bacteriële, virale of schimmelinfecties kunnen de luchtwegen aantasten en ademhalingsproblemen veroorzaken, zoals verkoudheid, griep, longontsteking, bronchitis en sinusitis.
 2. Allergieën:
  Allergische reacties op stoffen zoals pollen, huisstofmijt, schimmelsporen, huisdieren of bepaalde voedingsmiddelen kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken, zoals astma of allergische rhinitis (hooikoorts).
 3. Roken:
  Roken en blootstelling aan tabaksrook verhoogt het risico op ademhalingsproblemen, zoals chronische bronchitis, longemfyseem en longkanker.
 4. Omgevingsfactoren:
  Blootstelling aan luchtverontreinigende stoffen, chemische dampen, uitlaatgassen, industriële dampen of schadelijke stoffen op de werkplek kan leiden tot ademhalingsproblemen.
 5. Chronische aandoeningen:
  Chronische aandoeningen zoals COPD (chronische obstructieve longziekte), astma en bronchiëctasieën kunnen de luchtwegen aantasten en ademhalingsproblemen veroorzaken.
 6. Obesitas:
  Overgewicht en obesitas kunnen de ademhaling bemoeilijken en het risico op slaapapneu vergroten, wat ademhalingsproblemen tijdens de slaap veroorzaakt.
 7. Hartziekten:
  Bepaalde hartproblemen, zoals hartfalen, kunnen leiden tot vochtophoping in de longen en ademhalingsproblemen veroorzaken.
 8. Angst en stress:
  Emotionele stress, angststoornissen en paniekaanvallen kunnen ademhalingsproblemen, zoals hyperventilatie, veroorzaken.
 9. Erfelijkheid en genetische factoren:
  Sommige ademhalingsproblemen, zoals cystische fibrose, kunnen genetisch bepaald zijn en van generatie op generatie worden doorgegeven.
 10. Verkeerd ademhalen:
  Verkeerde ademhalingstechnieken, zoals oppervlakkig ademen of ademhalen door de mond in plaats van door de neus, kunnen ademhalingsproblemen veroorzaken.
 1. Medicatie:
  Voor veel ademhalingsproblemen worden medicijnen voorgeschreven om de symptomen te verlichten, ontstekingen te verminderen en de luchtwegen te openen. Dit kan onder andere inhalatiecorticosteroïden, bronchusverwijders, antihistaminica of ontstekingsremmers omvatten.
 2. Zuurstoftherapie:
  Bij ernstige ademhalingsproblemen, zoals bij COPD of ernstige longziekte, kan zuurstoftherapie worden voorgeschreven om de zuurstofniveaus in het bloed te verhogen.
 3. Fysiotherapie:
  Ademhalingsoefeningen, ademhalingsspieroefeningen en andere fysiotherapeutische technieken kunnen helpen bij het verbeteren van de ademhaling, het vergroten van de longcapaciteit en het verminderen van kortademigheid.
 4. Pulmonale revalidatie:
  Een multidisciplinair programma dat fysieke training, educatie en psychosociale ondersteuning combineert om de algehele conditie en ademhalingsfunctie te verbeteren.
 5. Veranderingen in levensstijl:
  Het vermijden van triggers, zoals roken, luchtverontreiniging, allergenen of irriterende stoffen, kan helpen bij het verminderen van ademhalingsproblemen. Gewichtsverlies en regelmatige lichaamsbeweging kunnen ook gunstig zijn, vooral bij overgewicht en obesitas.
 6. Chirurgie:
  In sommige gevallen kan chirurgie nodig zijn om structurele afwijkingen in de luchtwegen te corrigeren of om ernstige ademhalingsproblemen aan te pakken.
 7. Ademhalingstherapie:
  Technieken zoals ademhalingsoefeningen, ademhalingstechnieken en ontspanningstechnieken kunnen helpen bij het beheersen van kortademigheid en het verbeteren van de ademhalingscontrole.
 8. Vaccinaties:
  Vaccinaties, zoals influenzavaccinaties en pneumokokkenvaccinaties, kunnen worden aanbevolen om infecties te voorkomen die ademhalingsproblemen kunnen verergeren.

De nabehandeling en preventie tegen herhaling van ademhalingsproblemen kunnen afhangen van de specifieke aandoening en de individuele situatie. Hier zijn enkele algemene adviezen die kunnen worden gegeven:

 1. Medicatie-instructies volgen:
  Het is belangrijk om de voorgeschreven medicijnen regelmatig in te nemen en de instructies van de arts op te volgen, zelfs als de symptomen verdwenen zijn. Sommige ademhalingsaandoeningen vereisen langdurig of levenslang medicatiegebruik om symptoomvrij te blijven.
 2. Reguliere follow-up:
  Periodieke follow-upbezoeken met een zorgverlener zijn belangrijk om de voortgang te controleren, de behandeling indien nodig aan te passen en mogelijke complicaties te voorkomen.
 3. Leefstijlveranderingen:
  Het aanpassen van de levensstijl kan helpen om ademhalingsproblemen onder controle te houden. Dit kan onder andere het stoppen met roken, het vermijden van triggers zoals allergenen of irriterende stoffen, regelmatige lichaamsbeweging en een gezond dieet omvatten.
 4. Ademhalingsoefeningen en therapie:
  Het blijven uitvoeren van ademhalingsoefeningen en het volgen van ademhalingstherapie kan helpen om de ademhalingscontrole te verbeteren, symptomen te beheersen en herhaling van ademhalingsproblemen te voorkomen.
 5. Vaccinaties:
  Het krijgen van aanbevolen vaccinaties, zoals influenzavaccinaties en pneumokokkenvaccinaties, kan helpen om infecties te voorkomen die ademhalingsproblemen kunnen verergeren.
 6. Vermijd blootstelling aan irriterende stoffen:
  Het vermijden van luchtverontreinigende stoffen, chemicaliën, dampen of allergenen die ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken of verergeren, kan nuttig zijn om herhaling te voorkomen.
 7. Gezonde leefstijl behouden:
  Het handhaven van een algemeen gezonde levensstijl, inclusief het handhaven van een gezond gewicht, het verminderen van stress en het zorgen voor voldoende slaap, kan bijdragen aan een betere ademhalingsgezondheid.

Het is belangrijk om met een zorgverlener te overleggen over specifieke nabehandelingsadviezen en preventieve maatregelen, omdat deze kunnen variëren afhankelijk van de aandoening en de individuele behoeften. Een zorgverlener kan de beste aanbevelingen doen op basis van de specifieke situatie van de persoon.

Ademhalingsproblemen kunnen leiden tot verschillende bijkomende complicaties, afhankelijk van de specifieke aandoening en de ernst ervan. Hier zijn enkele mogelijke complicaties die kunnen optreden bij ademhalingsproblemen:

 1. Zuurstoftekort:
  Een verminderde zuurstofopname als gevolg van ademhalingsproblemen kan leiden tot hypoxie, waarbij organen en weefsels niet voldoende zuurstof krijgen. Dit kan leiden tot vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, verwardheid en in ernstige gevallen orgaanschade.
 2. Longinfecties:
  Ademhalingsproblemen kunnen de kans op longinfecties zoals longontsteking vergroten. Deze infecties kunnen de symptomen verergeren, de ademhalingsfunctie verminderen en verdere complicaties veroorzaken.
 3. Verminderde levenskwaliteit:
  Ademhalingsproblemen kunnen de dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van leven van een persoon aanzienlijk beïnvloeden. Kortademigheid en vermoeidheid kunnen de fysieke activiteit beperken, wat kan leiden tot een verminderde mobiliteit en beperkingen in het dagelijks leven.
 4. Chronische respiratoire insufficiëntie:
  In gevorderde stadia van bepaalde ademhalingsaandoeningen, zoals COPD, kan er sprake zijn van chronische respiratoire insufficiëntie, waarbij de longen niet voldoende zuurstof kunnen opnemen en koolstofdioxide kunnen afvoeren. Dit kan leiden tot chronische hypoxie en hypercapnie, wat ernstige complicaties kan veroorzaken.
 5. Longhartziekte:
  Chronische ademhalingsproblemen kunnen de druk in de longslagader verhogen en leiden tot pulmonale hypertensie en uiteindelijk tot een aandoening die bekend staat als cor pulmonale, waarbij het rechterhart overbelast raakt en faalt.
 6. Angst en depressie:
  Het hebben van ademhalingsproblemen kan leiden tot psychologische gevolgen, zoals angst en depressie. Beperkingen in de ademhaling kunnen angstgevoelens veroorzaken en het dagelijks functioneren en de gemoedstoestand negatief beïnvloeden.
 7. Slaapstoornissen:
  Ademhalingsproblemen, zoals slaapapneu, kunnen de slaapkwaliteit verstoren, resulterend in slaperigheid overdag, vermoeidheid en een verhoogd risico op andere complicaties.

Het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle mensen met ademhalingsproblemen complicaties ervaren en dat de ernst en het risico op complicaties kunnen variëren. Het is raadzaam om een zorgverlener te raadplegen voor een grondige evaluatie en om complicaties te voorkomen of te beheersen.


GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.