Bijwerkingen

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

Huisarts Amsterdam, Amstel en IJ, aenij, Bijwerkingen, Medicijnbijwerkingen, Neveneffecten, Ongewenste effecten, Geneesmiddelreacties, Adverse events, Medicijnintolerantie, Medicijnongemakken, Medicijncomplicaties, Medicijnreacties,

BIJWERKINGEN MEDICIJNEN

Bijwerkingen van medicijnen zijn ongewenste reacties die kunnen optreden na het nemen van een geneesmiddel. Deze reacties kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen verschillende delen van het lichaam beïnvloeden. Enkele veelvoorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, maagklachten, huiduitslag, vermoeidheid en spierpijn. Ernstigere bijwerkingen kunnen schade aan organen veroorzaken, allergische reacties veroorzaken of de gezondheidstoestand verergeren. Het is belangrijk om bijwerkingen te melden aan een zorgverlener om de juiste begeleiding te krijgen en indien nodig aanpassingen aan de behandeling te maken.

Bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van de specifieke eigenschappen van het medicijn, de interactie van het medicijn met andere stoffen in het lichaam, individuele gevoeligheid, dosering of duur van de behandeling.

Bijwerkingen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren, waaronder:

 1. Fysieke symptomen: Dit omvat bijvoorbeeld misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, spierpijn, maagklachten, huiduitslag, jeuk, haaruitval, gewichtsveranderingen, enzovoort.
 2. Psychologische symptomen: Sommige medicijnen kunnen psychologische bijwerkingen veroorzaken, zoals stemmingswisselingen, angst, depressie, verwardheid, slaapproblemen, hallucinaties, enzovoort.
 3. Allergische reacties: In sommige gevallen kan een persoon een allergische reactie op een medicijn ervaren, wat kan leiden tot symptomen zoals huiduitslag, jeuk, zwelling, ademhalingsproblemen of zelfs anafylaxie, een ernstige allergische reactie die onmiddellijke medische hulp vereist.
 4. Veranderingen in laboratoriumwaarden: Sommige medicijnen kunnen invloed hebben op de resultaten van bloedonderzoeken of andere laboratoriumtests, zoals leverenzymen, nierfunctie, bloedglucose, enzovoort.

Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen die een bepaald medicijn gebruikt last krijgt van bijwerkingen. Bovendien kunnen de bijwerkingen variëren van persoon tot persoon, zelfs bij hetzelfde medicijn. Het is altijd raadzaam om bijwerkingen te bespreken met een zorgverlener, zodat zij de juiste begeleiding kunnen geven en eventueel de behandeling kunnen aanpassen indien nodig.

Er zijn verschillende bijwerkingen van medicatie bekend, afhankelijk van het specifieke medicijn en de individuele reactie van een persoon.

Hier zijn een twintigtal veelvoorkomende bijwerkingen die kunnen optreden:

 1. Misselijkheid en overgeven
 2. Duizeligheid en hoofdpijn
 3. Maagklachten, zoals buikpijn of brandend maagzuur
 4. Slaperigheid of vermoeidheid
 5. Droge mond
 6. Diarree of constipatie
 7. Allergische reacties, zoals huiduitslag, jeuk of zwelling
 8. Gewichtstoename of gewichtsverlies
 9. Veranderingen in de eetlust
 10. Slapeloosheid of andere slaapproblemen
 11. Veranderingen in de stemming, zoals angst of depressie
 12. Problemen met de seksuele functie, zoals erectiestoornissen
 13. Veranderingen in de bloeddruk
 14. Verhoogd risico op infecties
 15. Spier- en gewrichtspijn
 16. Geheugen- of concentratieproblemen
 17. Haaruitval
 18. Veranderingen in de bloedsuikerspiegel
 19. Lever- of nierproblemen
 20. Veranderingen in de bloedstolling

De behandeling voor bijwerkingen van medicatie kan variëren afhankelijk van de specifieke bijwerking en het medicijn dat wordt gebruikt.

Hier zijn enkele algemene aanbevelingen om bijwerkingen van medicatie tegen te gaan:

 1. Communicatie met de arts:
  Het is belangrijk om eventuele bijwerkingen met uw arts te bespreken, zodat zij kunnen beoordelen of aanpassingen nodig zijn.
 2. Dosisaanpassing:
  Soms kunnen bijwerkingen verminderen of verdwijnen door de dosis van het medicijn aan te passen. Dit kan betekenen dat de dosis wordt verhoogd, verlaagd of dat de innamefrequentie wordt aangepast.
 3. Verandering van medicijn:
  In sommige gevallen kan uw arts besluiten om het medicijn te wijzigen naar een alternatief dat minder bijwerkingen veroorzaakt.
 4. Symptomatische behandeling:
  Voor specifieke bijwerkingen kunnen symptomatische behandelingen worden aanbevolen. Dit kunnen bijvoorbeeld pijnstillers zijn voor hoofdpijn of maagzuurremmers voor maagklachten.
 5. Aanpassing van de levensstijl:
  Soms kunnen bepaalde aanpassingen in de levensstijl helpen om bijwerkingen te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld het vermijden van bepaald voedsel of dranken zijn, het aanpassen van de fysieke activiteit of het gebruik van aanvullende behandelingen zoals voedingssupplementen.
 6. Tijdelijke stopzetting van het medicijn:
  In sommige gevallen kan uw arts aanbevelen om het medicijn tijdelijk stop te zetten om de bijwerkingen te verminderen. Dit wordt meestal alleen gedaan onder medisch toezicht.

Het is belangrijk om deze beslissingen altijd te nemen in overleg met uw arts, omdat zij de juiste informatie hebben over uw medische geschiedenis, de medicatie en uw specifieke omstandigheden.

Bijwerkingen van medicijnen vormen een belangrijk onderdeel van de farmaceutische zorg en patiëntveiligheid. Wanneer een medicijn wordt voorgeschreven, is het essentieel dat zowel zorgverleners als patiënten zich bewust zijn van mogelijke bijwerkingen. De bijsluiter van een medicijn speelt hierbij een cruciale rol.

De bijsluiter is een document dat informatie bevat over het geneesmiddel, inclusief de werkzame stof, indicaties, dosering en mogelijke bijwerkingen. Het biedt gedetailleerde instructies voor veilig en effectief gebruik. Patiënten moeten de bijsluiter zorgvuldig lezen en begrijpen voordat ze een medicijn innemen, zodat ze zich bewust zijn van mogelijke risico’s en bijwerkingen.

In Nederland wordt het melden van bijwerkingen actief gestimuleerd en gefaciliteerd door het Bijwerkingencentrum Lareb. (( mail: info@lareb.nl. Tel.: (073) 64 69 700 ))
Zowel zorgverleners als patiënten worden aangemoedigd om vermoede bijwerkingen te melden. Deze meldingen dragen bij aan de veiligheid van geneesmiddelen door het identificeren van nieuwe of zeldzame bijwerkingen en het monitoren van de algemene veiligheid van medicijnen. Het Lareb analyseert deze meldingen en deelt de bevindingen met zorgverleners en regelgevende instanties, wat leidt tot aanpassingen in behandelrichtlijnen en waarschuwingen.

Op de website van Lareb kunt u per geneesmiddel of vaccin zoeken naar informatie over bijwerkingen.


Door aandacht te besteden aan bijwerkingen, het lezen van de bijsluiter en het melden van vermoede bijwerkingen, kunnen zorgverleners en patiënten samenwerken om de veiligheid en effectiviteit van medicijnen te waarborgen, bij te dragen aan farmaceutisch onderzoek en de gezondheid van individuen en de bredere bevolking te beschermen.

Bijwerkingen van medicijnen kunnen soms leiden tot complicaties, afhankelijk van de aard en ernst van de bijwerking.

Enkele mogelijke complicaties zijn:

 1. Verergering van de gezondheidstoestand: In sommige gevallen kunnen bijwerkingen ervoor zorgen dat de oorspronkelijke aandoening waarvoor het medicijn is voorgeschreven, verergert. Bijvoorbeeld, als een patiënt een bloeddrukmedicatie neemt en als bijwerking een plotselinge stijging van de bloeddruk ervaart, kan dit leiden tot een verslechtering van de gezondheid.
 2. Medicijninteracties: Bijwerkingen kunnen ook het gevolg zijn van interacties tussen verschillende geneesmiddelen die gelijktijdig worden gebruikt. Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken, waardoor ongewenste effecten ontstaan. Dit kan leiden tot complicaties en onvoorspelbare reacties in het lichaam.
 3. Schade aan organen of systemen: Ernstige bijwerkingen van medicijnen kunnen soms schade toebrengen aan specifieke organen of systemen in het lichaam. Bijvoorbeeld, sommige medicijnen kunnen leverschade veroorzaken, wat kan leiden tot leverfalen. Andere medicijnen kunnen de nieren, het hart, de longen of andere vitale organen aantasten.
 4. Allergische reacties: In zeldzame gevallen kunnen bijwerkingen allergische reacties veroorzaken die ernstig kunnen zijn. Anafylaxie is een levensbedreigende allergische reactie die onmiddellijke medische hulp vereist. Als een persoon een ernstige allergie heeft voor een bepaald medicijn, kan een bijwerking leiden tot een anafylactische reactie.
 5. Verstoring van de normale lichaamsfuncties: Bijwerkingen kunnen ook invloed hebben op de normale lichaamsfuncties. Bijvoorbeeld, bijwerkingen zoals ernstige diarree, braken of uitdroging kunnen leiden tot verstoring van de elektrolytenbalans in het lichaam, wat op zijn beurt kan leiden tot complicaties zoals hartritmestoornissen.

Het is belangrijk om bijwerkingen te melden aan een zorgverlener, zodat zij de situatie kunnen beoordelen en indien nodig passende maatregelen kunnen nemen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het medicijn te wijzigen, de dosering aan te passen of over te stappen op een alternatieve behandeling om complicaties te voorkomen.


Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen alle bijwerkingen zal ervaren en dat de ernst ervan kan variëren. Bovendien kunnen sommige bijwerkingen specifiek zijn voor bepaalde medicijnklassen of individuele medicijnen. Het is altijd raadzaam om de bijsluiter van een medicijn te lezen en eventuele zorgen of bijwerkingen met een arts of apotheker te bespreken.

GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.