Colitis Ulcerosa

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

Colitis ulcerosa is een chronische inflammatoire darmaandoening (IBD) die ontsteking en zweren veroorzaakt in het slijmvlies van de dikke darm en het rectum. De symptomen van Colitis Ulcerosa kunnen variëren in ernst en kunnen perioden van verergering (opflakkeringen) en remissie vertonen.


Enkele veelvoorkomende symptomen van colitis ulcerosa zijn onder andere:

 1. Diarree: Vaak met slijm, pus of bloed.
 2. Buikpijn en krampen: Kan variëren in intensiteit en frequentie.
 3. Rectale bloeding: Bloed in de ontlasting, op het toiletpapier of in de wc.
 4. Urgente stoelgang: Het gevoel hebben dat je onmiddellijk naar het toilet moet.
 5. Gewichtsverlies: Verlies van eetlust en onbedoeld gewichtsverlies.
 6. Vermoeidheid: Als gevolg van de ontsteking en het verlies van voedingsstoffen.
 7. Koorts: Soms kunnen mensen met colitis ulcerosa koorts hebben tijdens opflakkeringen.
 8. Gewrichtspijn: Ontsteking kan leiden tot gewrichtspijn.
 9. Huidproblemen: Soms gaan huidaandoeningen zoals huiduitslag en zweertjes hand in hand met colitis ulcerosa.
 10. Oogproblemen: Ontstekingen in de ogen, zoals conjunctivitis (rode ogen), kunnen voorkomen.
 11. Verlies van eetlust.
 12. Misselijkheid en braken.

Er zijn verschillende vormen of patronen van colitis ulcerosa die artsen kunnen onderscheiden op basis van de locatie en de mate van betrokkenheid van de dikke darm.
De classificatie van colitis ulcerosa kan helpen bij het begrijpen van de ziekte en het bepalen van de meest geschikte behandelingsbenadering.

De belangrijkste vormen van colitis ulcerosa zijn:

 1. Proctitis: Bij deze vorm van colitis ulcerosa is alleen het rectum aangetast. Symptomen zijn onder andere rectale bloeding, dringende stoelgang en rectale pijn.
 2. Proctosigmoiditis: Hierbij is zowel het rectum als het sigmoid (het lagere deel van de dikke darm) aangetast. Symptomen zijn vergelijkbaar met die van proctitis, maar kunnen iets verder omhoog in de darm optreden.
 3. Linkszijdige colitis (of distale colitis): De ontsteking strekt zich uit tot aan de linkerkant van de dikke darm, meestal tot aan de linkerhoek van de dikke darm, bekend als de splenische bocht. Symptomen kunnen diarree, buikpijn, gewichtsverlies en bloeding bevatten.
 4. Pancolitis: Bij pancolitis is de ontsteking verspreid over de gehele dikke darm, van het rectum tot aan de blindedarm. Dit is de meest uitgebreide vorm van colitis ulcerosa en kan leiden tot ernstige symptomen, waaronder ernstige diarree, gewichtsverlies en uitdroging.

De precieze oorzaken van colitis ulcerosa zijn nog niet volledig begrepen, maar het lijkt een complexe combinatie te zijn van genetische, immunologische, milieufactoren en mogelijke bacteriële invloeden.

Hier zijn enkele van de belangrijkste factoren die verband houden met het ontstaan van colitis ulcerosa:

 1. Genetische factoren: Mensen met een familiegeschiedenis van colitis ulcerosa lopen een verhoogd risico op de aandoening. Er zijn bepaalde genetische varianten geïdentificeerd die het risico op IBD, waaronder colitis ulcerosa, kunnen vergroten.
 2. Immunologische factoren: Het immuunsysteem speelt een belangrijke rol bij colitis ulcerosa. Het lijkt erop dat het immuunsysteem abnormaal reageert op de darmen, waardoor ontsteking ontstaat. Een overactief immuunsysteem kan bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte.
 3. Milieufactoren: Hoewel de exacte milieufactoren niet volledig begrepen zijn, wordt aangenomen dat bepaalde omgevingsfactoren, zoals voeding, roken, infecties en stress, het risico op colitis ulcerosa kunnen beïnvloeden.
 4. Veranderingen in de darmflora: De samenstelling van de darmmicrobiota (de bacteriën en andere micro-organismen in de darmen) kan invloed hebben op het ontstaan en de progressie van colitis ulcerosa. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van dysbiose (een verstoorde balans in de darmflora) bij de ontwikkeling van IBD.
 5. Auto-immuunreactie: Colitis ulcerosa wordt beschouwd als een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem de lichaamseigen weefsels, in dit geval de darmwand, aanvalt en ontsteking veroorzaakt.

Het is belangrijk op te merken dat colitis ulcerosa niet wordt veroorzaakt door één enkele factor, maar eerder door een complexe interactie van genetische, immunologische en omgevingsfactoren. Mensen met een genetische aanleg lopen een verhoogd risico, maar niet iedereen met een genetische aanleg ontwikkelt de aandoening. Het begrijpen van deze factoren kan bijdragen aan een beter inzicht in de ziekte en de ontwikkeling van behandelingen.

De behandeling van colitis ulcerosa is gericht op het beheersen van de ontsteking, het verminderen van symptomen en het bevorderen van remissie (een periode van weinig of geen symptomen). De specifieke behandelingsopties kunnen variëren op basis van de ernst van de aandoening, de locatie van de ontsteking en de individuele behoeften van de patiënt.

Hier zijn enkele van de meest voorkomende behandelingen voor colitis ulcerosa:

 1. Medicatie:
  • Ontstekingsremmende medicijnen: Dit zijn vaak de eerste keuze voor de behandeling van colitis ulcerosa. Voorbeelden zijn aminosalicylaten zoals mesalazine en sulfasalazine, die ontstekingen in de darmwand verminderen.
  • Corticosteroïden: Deze worden gebruikt om ontstekingen snel te verminderen tijdens opflakkeringen, maar ze worden meestal niet langdurig voorgeschreven vanwege bijwerkingen.
  • Immunosuppressiva: Geneesmiddelen zoals azathioprine, 6-mercaptopurine en methotrexaat kunnen het immuunsysteem onderdrukken om ontsteking te verminderen.
  • Biologische geneesmiddelen: Voorbeelden zijn infliximab, adalimumab en vedolizumab, die gericht zijn op specifieke immuunprocessen en ontsteking onderdrukken.
 2. Dieet en voedingssupplementen:
  • Sommige patiënten merken verbeteringen op door bepaalde voedingswijzigingen, zoals het beperken van zuivelproducten of vezelrijk voedsel. Voedingssupplementen zoals ijzer, calcium en vitamines kunnen nodig zijn, vooral bij ondervoeding.
 3. Levensstijlaanpassingen:
  • Stressmanagement: Stress kan opflakkeringen veroorzaken, dus ontspanningstechnieken en stressmanagement kunnen nuttig zijn.
  • Stoppen met roken: Roken kan het risico op colitis ulcerosa vergroten en kan het beloop van de ziekte verergeren.
 4. Chirurgie:
  • In ernstige gevallen waar medicatie niet effectief is gebleken of bij complicaties zoals ernstige bloedingen, perforatie of kanker, kan een operatie nodig zijn. Dit kan variëren van het verwijderen van een deel van de dikke darm (colectomie) tot het verwijderen van de hele dikke darm (totale colectomie) met de aanleg van een ileo-anale pouch (een soort inwendige reservoir) of een ileostoma (een opening in de buikwand om de darmen te legen).

De keuze van de behandeling wordt individueel bepaald en is afhankelijk van de ernst van de colitis ulcerosa en de reactie op eerdere behandelingen. Het is belangrijk om samen te werken met een gastro-enteroloog om de meest geschikte behandelingsopties te bespreken en te plannen. Regelmatige follow-up en monitoring zijn ook belangrijk om de voortgang en het beheer van de ziekte te evalueren.

Nabehandeling en preventie bij colitis ulcerosa richten zich op het handhaven van remissie (periode zonder of met weinig symptomen), het voorkomen van opflakkeringen en het minimaliseren van complicaties.

Hier zijn enkele aspecten van nabehandeling en preventie:

1. Onderhoudsmedicatie: Het voortzetten van medicatie, zelfs tijdens remissie, is vaak nodig om opflakkeringen te voorkomen. Dit kan onder meer aminosalicylaten, immunosuppressiva en biologische geneesmiddelen omvatten. De keuze van het onderhoudsmedicijn wordt individueel bepaald en kan afhangen van de ernst van de ziekte en de reactie op eerdere behandelingen.

2. Regelmatige follow-up: Regelmatige bezoeken aan een gastro-enteroloog zijn essentieel om de voortgang van de ziekte te monitoren en de effectiviteit van de behandeling te evalueren. Tijdens deze bezoeken kunnen aanpassingen aan de behandeling worden gedaan indien nodig.

3. Dieet en voeding: Het is belangrijk om een gezond dieet te volgen en voedingsmiddelen te vermijden die opflakkeringen kunnen veroorzaken. Sommige patiënten kunnen baat hebben bij een specifiek dieet, zoals het laag-FODMAP-dieet, dat bepaalde koolhydraten beperkt.

4. Levensstijlaanpassingen: Het beheersen van stress en het vermijden van roken kunnen bijdragen aan het voorkomen van opflakkeringen. Stressmanagementtechnieken zoals yoga, meditatie en counseling kunnen nuttig zijn.

5. Vaccinaties: Mensen met colitis ulcerosa moeten ervoor zorgen dat ze up-to-date zijn met hun vaccinaties, waaronder influenzavaccinaties en vaccinaties tegen pneumokokken en andere infectieziekten, aangezien sommige medicijnen het immuunsysteem kunnen onderdrukken.

6. Monitoring van complicaties: Regelmatige controles en screenings, zoals colonoscopieën en endoscopieën, kunnen helpen bij het opsporen van complicaties zoals darmkanker. De frequentie van deze onderzoeken wordt bepaald door de arts op basis van de individuele risicofactoren.

7. Patiëntenvoorlichting: Educatie en zelfbeheer zijn belangrijk. Patiënten moeten begrijpen hoe ze hun symptomen kunnen herkennen, medicatie correct kunnen innemen en met hun arts kunnen communiceren over eventuele veranderingen in hun gezondheid.

Het is essentieel om de aanbevelingen van de behandelend arts op te volgen en open te communiceren over de symptomen en effecten van de behandeling. Vroege opsporing van opflakkeringen en nauwgezette opvolging kunnen helpen om de ziekte onder controle te houden en de kwaliteit van leven te verbeteren voor mensen met colitis ulcerosa.

Colitis ulcerosa kan leiden tot verschillende bijkomende complicaties, vooral als de ziekte niet goed wordt gecontroleerd. Sommige van deze complicaties kunnen ernstig zijn.

Hier zijn enkele mogelijke bijkomende complicaties van colitis ulcerosa:

 1. Darmperforatie: In zeldzame gevallen kan de ontsteking zo ernstig zijn dat deze leidt tot perforatie (een gat) in de darmwand. Dit is een medische noodsituatie en vereist onmiddellijke chirurgische ingreep.
 2. Ernstige bloeding: Langdurige ontsteking kan leiden tot ernstige bloedingen, wat zich kan uiten als bloed in de ontlasting, bloedarmoede en zwakte.
 3. Toxisch megacolon: Dit is een ernstige aandoening waarbij de dikke darm opzwelt en zijn functie verliest. Het kan leiden tot levensbedreigende complicaties en vereist vaak onmiddellijke chirurgische verwijdering van de dikke darm.
 4. Darmobstructie: Ontsteking en littekenvorming kunnen leiden tot vernauwingen in de darm (stenosen), wat tot darmobstructie kan leiden.
 5. Darmkanker: Langdurige ontsteking in de dikke darm verhoogt het risico op het ontwikkelen van darmkanker. Regelmatige screenings en colonoscopieën zijn belangrijk om vroegtijdige detectie mogelijk te maken.
 6. Osteoporose: Het chronische gebruik van corticosteroïden kan de botdichtheid verminderen en het risico op osteoporose (botontkalking) verhogen.
 7. Gewrichtsontsteking (artritis): Sommige mensen met colitis ulcerosa kunnen gewrichtsontsteking ervaren, die bekendstaat als enteropathische artritis.
 8. Huidproblemen: Huidaandoeningen zoals pyoderma gangrenosum en erythema nodosum kunnen geassocieerd zijn met colitis ulcerosa.
 9. Leveraandoeningen: Sommige mensen met colitis ulcerosa ontwikkelen leverproblemen, zoals primaire scleroserende cholangitis (PSC) of leververvetting.
 10. Psychische gezondheidsproblemen: Het omgaan met een chronische ziekte zoals colitis ulcerosa kan leiden tot stress, angst en depressie.

Het is belangrijk om regelmatig deel te nemen aan follow-upafspraken met een arts en eventuele symptomen of veranderingen in de gezondheid te bespreken. Met een vroege diagnose en effectieve behandeling kunnen veel van deze complicaties worden voorkomen of beheerd. Patiënten moeten hun behandelend arts raadplegen voor een individueel behandelings- en monitoringplan.


GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.