Ziekte van Crohn

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

De ziekte van Crohn is een chronische inflammatoire darmziekte (Inflammatory Bowel Disease, IBD) die zich kenmerkt door aanhoudende ontsteking van het maagdarmkanaal. Deze aandoening kan elk deel van het maagdarmstelsel beïnvloeden, van de mond tot de anus, maar treft meestal het onderste deel van de dunne darm (ileum) en de dikke darm.


De symptomen van de ziekte van Crohn kunnen variëren van persoon tot persoon en afhangen van de locatie en ernst van de ontsteking in het maagdarmkanaal. Sommige mensen kunnen milde symptomen hebben, terwijl anderen ernstigere klachten ervaren.

De meest voorkomende symptomen van de ziekte van Crohn zijn onder andere:

 1. Buikpijn en krampen: Dit is een veelvoorkomend symptoom en kan variëren in intensiteit.
 2. Chronische diarree: Patiënten kunnen frequente, losse ontlasting hebben, soms met bloed of slijm.
 3. Verminderde eetlust en gewichtsverlies: Door buikpijn en ontsteking kunnen mensen met de ziekte van Crohn minder eten en gewicht verliezen.
 4. Vermoeidheid: De chronische ontsteking kan leiden tot vermoeidheid en algemene zwakte.
 5. Koorts: Sommige mensen met de ziekte van Crohn kunnen periodiek koorts ervaren als gevolg van de ontsteking.
 6. Rectale bloedingen: Bloedingen uit de anus kunnen optreden als het rectum is aangetast.
 7. Gewrichtspijn: Articulaire symptomen, vergelijkbaar met artritis, kunnen voorkomen.
 8. Huiduitslag: Huidproblemen zoals zweren of abcessen kunnen zich voordoen.
 9. Problemen met de spijsvertering: Dit kan resulteren in winderigheid, misselijkheid, en braken.
 10. Pijnlijke mondzweren: Zweren in de mond kunnen optreden.

Daarnaast kunnen complicaties zoals darmvernauwingen (stenosen), fistels (abnormale verbindingen tussen organen) en abcessen zich ontwikkelen bij mensen met de ziekte van Crohn.

Het is belangrijk op te merken dat de symptomen van de ziekte van Crohn in de loop van de tijd kunnen variëren, en sommige patiënten kunnen periodes van verergering van de symptomen (opflakkeringen) ervaren, afgewisseld met periodes van verminderde symptomen of remissie.

Er zijn verschillende soorten en subtypen van de ziekte van Crohn, die kunnen worden onderscheiden op basis van de locatie van de ontsteking in het maagdarmkanaal. De classificatie helpt artsen om de aandoening specifieker te beschrijven en te begrijpen hoe deze zich bij een individuele patiënt manifesteert.

De belangrijkste vormen van de ziekte van Crohn zijn:

 1. Ileocolitis: Dit is de meest voorkomende vorm en treft zowel het onderste deel van de dunne darm (ileum) als de dikke darm (colon). Symptomen kunnen onder meer buikpijn, diarree en gewichtsverlies zijn.
 2. Ileitis: In dit geval is alleen het ileum aangetast. Dit kan vergelijkbare symptomen veroorzaken als ileocolitis, zoals buikpijn en diarree.
 3. Ziekte van Crohn in de colon: Deze vorm beïnvloedt voornamelijk de dikke darm (colon) en kan leiden tot symptomen zoals diarree, rectale bloedingen en krampen.
 4. Gastroduodenale Crohn: Dit subtype treft het bovenste deel van het maagdarmkanaal, zoals de maag en de twaalfvingerige darm. Symptomen kunnen zijn: misselijkheid, braken en verminderde eetlust.
 5. Jejunoileitis: Deze vorm van de ziekte van Crohn is beperkt tot het jejunum, het middelste deel van de dunne darm. Symptomen kunnen buikpijn, diarree en mogelijk obstructie van de dunne darm omvatten.

Het is belangrijk op te merken dat de ziekte van Crohn zich bij verschillende mensen op verschillende manieren kan manifesteren. Sommige patiënten kunnen meerdere delen van het maagdarmkanaal beïnvloed zien, terwijl anderen slechts één specifieke locatie hebben die ontstoken is

De precieze oorzaak van de ziekte van Crohn is nog niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld een complexe interactie te zijn tussen genetische, immunologische en omgevingsfactoren.

Hier zijn enkele factoren die mogelijk bijdragen aan de ontwikkeling van de ziekte van Crohn:

 1. Genetica: Er is een duidelijke genetische component bij de ziekte van Crohn. Mensen met een familiegeschiedenis van IBD, waaronder de ziekte van Crohn, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van de aandoening. Er zijn verschillende genetische varianten geïdentificeerd die geassocieerd zijn met een verhoogd risico op Crohn’s.
 2. Immuunsysteem: Een overactief immuunsysteem lijkt een belangrijke rol te spelen bij de ontsteking die kenmerkend is voor de ziekte van Crohn. Het immuunsysteem van iemand met Crohn’s reageert abnormaal op bacteriën in de darm, wat leidt tot chronische ontsteking.
 3. Omgevingsfactoren: Hoewel de exacte omgevingsfactoren die de ziekte van Crohn kunnen veroorzaken nog niet volledig zijn geïdentificeerd, wordt gedacht dat bepaalde factoren, zoals roken, dieet, infecties en mogelijke blootstelling aan bepaalde chemicaliën, een rol kunnen spelen bij het starten of verergeren van de ziekte.
 4. Darmmicrobioom: Het darmmicrobioom, de verzameling van micro-organismen die in de darm leven, speelt een belangrijke rol bij de gezondheid van de darm. Veranderingen in het microbioom kunnen bijdragen aan ontsteking en de ontwikkeling van de ziekte van Crohn.
 5. Erfelijkheid: Hoewel de ziekte van Crohn niet strikt erfelijk is, kunnen genetische factoren de vatbaarheid voor de aandoening vergroten. Dit betekent dat als andere familieleden de ziekte hebben, het risico voor een individu kan toenemen.

Het is belangrijk op te merken dat de ziekte van Crohn waarschijnlijk het gevolg is van een complex samenspel van deze factoren, en de exacte oorzaken kunnen variëren van persoon tot persoon. Het begrijpen van deze oorzaken is belangrijk voor het ontwikkelen van effectieve behandelings- en preventiestrategieën voor de ziekte van Crohn.

De behandeling van de ziekte van Crohn is gericht op het verminderen van ontsteking, het beheersen van symptomen, het bereiken en handhaven van remissie, en het voorkomen van complicaties. Behandelingsmethoden kunnen variëren op basis van de ernst en de locatie van de ziekte.

Hier zijn enkele van de meest gebruikte behandelingsmethoden:

 1. Medicatie:
  • Ontstekingsremmers: Ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals corticosteroïden (bijv. prednison) kunnen tijdelijk ontstekingen verminderen en symptomen verlichten.
  • Immunosuppressiva: Medicijnen zoals azathioprine, methotrexaat of thiopurines kunnen het immuunsysteem onderdrukken om ontsteking te verminderen.
  • Biologische geneesmiddelen: Biologische geneesmiddelen, zoals infliximab of adalimumab, richten zich op specifieke delen van het immuunsysteem om ontsteking te verminderen.
  • Andere medicatie: Afhankelijk van de symptomen kunnen andere medicijnen, zoals antidiarreemiddelen of pijnstillers, worden voorgeschreven.
 2. Voedingsaanpassingen: Sommige mensen met de ziekte van Crohn kunnen profiteren van voedingsveranderingen, zoals het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen die symptomen verergeren. In sommige gevallen kan enterale voeding (vloeibare voeding) worden gebruikt om de darmen te laten rusten.
 3. Chirurgie: In gevallen waar medicatie niet voldoende is of bij ernstige complicaties zoals darmvernauwingen, fistels of abcessen, kan een operatie nodig zijn. Tijdens de operatie kunnen beschadigde delen van de darm worden verwijderd. Dit kan leiden tot verlichting van symptomen, maar het is belangrijk op te merken dat de ziekte van Crohn na verloop van tijd terug kan komen.
 4. Levensstijlaanpassingen: Het beheer van stress, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap kunnen allemaal bijdragen aan het welzijn van mensen met de ziekte van Crohn.
 5. Ondersteunende therapieën: Aanvullende therapieën zoals probiotica kunnen soms worden gebruikt om het darmmicrobioom in balans te brengen.
 6. Voorlichting en ondersteuning: Het leren begrijpen van de ziekte van Crohn en hoe deze uw lichaam beïnvloedt, kan u helpen bij het beheer van uw gezondheid. Het is ook belangrijk om een goede relatie met een gastro-enteroloog op te bouwen om uw behandeling en symptoombeheer te coördineren.

Behandeling is vaak individueel afgestemd op de behoeften van de patiënt, en het kan nodig zijn om verschillende benaderingen te proberen om de beste resultaten te bereiken. Het is belangrijk dat mensen met de ziekte van Crohn regelmatig contact houden met hun zorgverleners en open communiceren over hun symptomen en behoeften.

Hoewel er geen definitieve genezing is voor de ziekte van Crohn, zijn er verschillende benaderingen voor nabehandeling en preventie van opflakkeringen en complicaties. Het doel van de nabehandeling is om de symptomen onder controle te houden, remissie te bereiken en complicaties te voorkomen.

Hier zijn enkele strategieën die kunnen worden gebruikt:

 1. Onderhoudsmedicatie: Veel mensen met de ziekte van Crohn moeten gedurende lange periodes of zelfs levenslang medicijnen blijven gebruiken, zoals immunosuppressiva of biologische geneesmiddelen, om ontstekingen te onderdrukken en opflakkeringen te voorkomen.
 2. Controle van het dieet: Sommige patiënten merken dat bepaalde voedingsmiddelen symptomen kunnen verergeren. Het bijhouden van een voedingsdagboek en werken met een diëtist kan helpen bij het identificeren en vermijden van trigger-voedingsmiddelen.
 3. Levensstijlaanpassingen: Het beheer van stress en het handhaven van een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap, kunnen bijdragen aan het voorkomen van opflakkeringen.
 4. Medicatie-aanpassingen: Onder nauw toezicht van een arts kunnen medicatiedoseringen worden aangepast op basis van de behoeften van de patiënt, met als doel het handhaven van remissie.
 5. Darmbewaking: Regelmatige follow-up met een gastro-enteroloog en het ondergaan van beeldvormende tests zoals colonoscopie of endoscopie kan helpen bij het opsporen van ontsteking en complicaties in een vroeg stadium.
 6. Ondersteunende therapieën: Sommige patiënten vinden baat bij aanvullende therapieën, zoals probiotica, om het darmmicrobioom in evenwicht te houden.

Wat betreft preventie, hoewel de ziekte van Crohn niet volledig te voorkomen is, kunnen de volgende algemene richtlijnen helpen het risico op het ontwikkelen van de aandoening te verminderen:

 1. Niet roken: Roken is een bekende risicofactor voor de ziekte van Crohn. Stoppen met roken kan het risico verlagen.
 2. Gezond dieet: Het aannemen van een gezond en uitgebalanceerd dieet met veel vezels, fruit, groenten en volle granen kan de darmgezondheid bevorderen.
 3. Beperking van ontstekingsbevorderende voedingsmiddelen: Sommige voedingsmiddelen, zoals sterk bewerkte voedingsmiddelen en suikerhoudende dranken, kunnen ontstekingen in het lichaam bevorderen. Het beperken van deze voedingsmiddelen kan gunstig zijn.
 4. Vaccinaties: Het bijhouden van vaccinaties, zoals de griepprik en vaccinaties tegen infectieziekten, kan helpen bij het voorkomen van infecties die opflakkeringen kunnen veroorzaken.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de preventieve maatregelen en de benaderingen voor nabehandeling en beheer van de ziekte van Crohn individueel kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke behoeften van elke patiënt.

Mensen met de ziekte van Crohn kunnen verschillende complicaties ervaren, vooral als de aandoening onbehandeld blijft of niet goed wordt beheerd.

Deze complicaties kunnen variëren in ernst en omvatten:

 1. Darmvernauwingen (stenosen): Chronische ontsteking kan leiden tot de vorming van littekenweefsel in de darmen. Dit littekenweefsel kan de doorgang van voedsel belemmeren, wat resulteert in darmvernauwingen. Dit kan buikpijn, opgeblazen gevoel en obstructie van de darm veroorzaken.
 2. Fistels: Fistels zijn abnormale verbindingen die zich kunnen vormen tussen delen van de darm of tussen de darm en aangrenzende organen, zoals de huid. Ze kunnen leiden tot pijn, abcesvorming en drainage van ontstekingsmateriaal.
 3. Abcessen: Een abces is een met pus gevulde holte die zich kan vormen in de buurt van de darm als gevolg van ontsteking. Abcessen kunnen pijn, koorts en algemene malaise veroorzaken.
 4. Perianale ziekte: De ziekte van Crohn kan de huid rond de anus aantasten, wat kan resulteren in pijnlijke zweren, fistels of abcessen in dit gebied.
 5. Diarree en ondervoeding: Aanhoudende diarree en verminderde opname van voedingsstoffen in de darmen kunnen leiden tot ondervoeding, gewichtsverlies en tekorten aan essentiële voedingsstoffen.
 6. Colorectale kanker: Hoewel het risico laag is, hebben mensen met de ziekte van Crohn een licht verhoogd risico op het ontwikkelen van colorectale kanker. Regelmatige controle en screeningscolonoscopieën zijn belangrijk voor vroege detectie.
 7. Complicaties buiten de darmen: De ziekte van Crohn kan ook invloed hebben op andere delen van het lichaam, zoals de gewrichten, huid, ogen en lever. Dit kunnen extra-intestinale complicaties worden genoemd.
 8. Psychologische en sociale complicaties: De chronische aard van de ziekte van Crohn kan leiden tot psychologische stress, angst en depressie. Het kan ook invloed hebben op de kwaliteit van leven en sociale interacties.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle mensen met de ziekte van Crohn alle bovengenoemde complicaties zullen ervaren. De frequentie en ernst van complicaties variëren sterk van persoon tot persoon.


Een vroege diagnose, een goed behandelplan en regelmatige follow-up met uw huisarts kunnen helpen bij het verminderen van het risico op complicaties en het handhaven van een goede kwaliteit van leven voor mensen met de ziekte van Crohn.

GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.

VOORBEHOUD:

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.