Hoge bloeddruk

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

Huisarts Amsterdam, Amstel en IJ, aenij, Hypertensie, Bloeddrukverhoging, Verhoogde bloeddruk, Hoge bloeddruk symptomen, Oorzaken van hoge bloeddruk, Behandeling van hoge bloeddruk, Risicofactoren voor hoge bloeddruk, Bloeddrukmeting, Bloeddrukwaarden, Gevolgen van hoge bloeddruk, Levensstijlveranderingen bij hoge bloeddruk, Medicatie voor hoge bloeddruk, 

HOGE BLOEDDRUK of HYPERTENSIE

Hoge bloeddruk, of hypertensie, is een aandoening waarbij de bloeddruk verhoogd is. Het wordt vaak de “stille moordenaar” genoemd vanwege het gebrek aan specifieke symptomen. Hoewel hoge bloeddruk meestal geen duidelijke tekenen vertoont, kunnen hoofdpijn, visusproblemen, vermoeidheid, kortademigheid en hartkloppingen wijzen op deze aandoening. Het is echter belangrijk op te merken dat deze symptomen niet specifiek zijn voor hoge bloeddruk en ook bij andere aandoeningen kunnen voorkomen. Regelmatige bloeddrukcontroles zijn daarom essentieel, vooral bij mensen met risicofactoren. Raadpleeg altijd een arts voor een nauwkeurige diagnose en behandeling.

Hoge bloeddruk, ook wel hypertensie genoemd, is een aandoening waarbij de druk in de bloedvaten verhoogd is. Het wordt vaak aangeduid als de “stille moordenaar” omdat het meestal geen specifieke symptomen veroorzaakt. Desondanks zijn er enkele kenmerken die kunnen wijzen op hoge bloeddruk.

Deze omvatten:

 1. Hoofdpijn:
  Regelmatige en aanhoudende hoofdpijn kan een teken zijn van hoge bloeddruk, vooral als het gepaard gaat met duizeligheid.
 2. Visusproblemen:
  Wazig of verminderd zicht, evenals problemen met scherpstellen, kunnen optreden als gevolg van hoge bloeddruk.
 3. Vermoeidheid of zwakte:
  Overmatige vermoeidheid, zwakte of een gebrek aan energie kunnen worden ervaren bij sommige mensen met hoge bloeddruk.
 4. Kortademigheid:
  Als de hoge bloeddruk ernstig is en onbehandeld blijft, kan dit leiden tot kortademigheid, vooral tijdens fysieke inspanning.
 5. Hartkloppingen:
  Onregelmatige hartslag, overslaan van het hart of een snelle hartslag kunnen voorkomen bij mensen met hoge bloeddruk.

Het is echter belangrijk om op te merken dat deze symptomen niet specifiek zijn voor hoge bloeddruk en ook kunnen optreden bij andere aandoeningen. Daarom is een nauwkeurige diagnose door een arts essentieel. Bovendien hebben veel mensen met hoge bloeddruk geen merkbare symptomen, waardoor regelmatige bloeddrukcontroles belangrijk zijn, vooral bij mensen met risicofactoren zoals obesitas, een zittende levensstijl, roken en een familiegeschiedenis van hoge bloeddruk.

Er zijn verschillende soorten hoge bloeddruk, op basis van de ernst en de aanwezigheid van andere complicaties:

 1. Stadium 1 hypertensie:
  De bloeddrukwaarden liggen tussen 130-139 mm Hg systolisch en/of 80-89 mm Hg diastolisch.
 2. Stadium 2 hypertensie:
  De bloeddrukwaarden zijn gelijk aan of hoger dan 140 mm Hg systolisch en/of 90 mm Hg diastolisch.
 3. Gecompliceerde hypertensie:
  Dit verwijst naar hoge bloeddruk die gepaard gaat met schade aan organen, zoals het hart, de nieren, de bloedvaten of de ogen.

Het is belangrijk op te merken dat alleen een arts de oorzaak en het type van hoge bloeddruk nauwkeurig kan vaststellen door middel van een gedegen medische evaluatie en diagnostische tests.

Er zijn verschillende oorzaken van hoge bloeddruk, waaronder:

 1. Primaire hypertensie:
  Dit is de meest voorkomende vorm van hoge bloeddruk en heeft geen duidelijke oorzaak. Het ontwikkelt zich geleidelijk over de tijd als gevolg van een combinatie van genetische en omgevingsfactoren, zoals levensstijlkeuzes en veroudering.
 2. Secundaire hypertensie:
  Dit type hoge bloeddruk wordt veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening, zoals nierziekte, hormonale aandoeningen (zoals schildklierafwijkingen of bijnieraandoeningen), medicijngebruik (zoals orale anticonceptiva, ontstekingsremmers of bepaalde decongestiva) of vernauwing van de nierslagaders.

De behandeling van hoge bloeddruk kan variëren, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en het type hypertensie.

Over het algemeen omvatten de behandelingsmethoden:

 1. Levensstijlveranderingen:
  Voor zowel primaire als secundaire hypertensie zijn levensstijlaanpassingen vaak de eerste stap. Dit omvat het aannemen van een gezond dieet (zoals het DASH-dieet met een laag zoutgehalte), regelmatige lichaamsbeweging, gewichtsbeheersing, beperking van alcoholgebruik en stoppen met roken.
 2. Medicatie:
  Indien nodig kan de arts medicatie voorschrijven om de bloeddruk te verlagen. Er zijn verschillende soorten medicijnen beschikbaar, zoals diuretica, bètablokkers, ACE-remmers, angiotensine-receptorblokkers (ARB’s), calciumantagonisten en anderen. De keuze van het medicijn hangt af van individuele factoren en mogelijke bijwerkingen.
 3. Behandeling van onderliggende aandoeningen:
  Bij secundaire hypertensie kan het behandelen van de onderliggende medische aandoening, zoals nierziekte of hormonale onevenwichtigheden, helpen bij het verlagen van de bloeddruk.
 4. Reguliere controle:
  Ongeacht de behandeling is het belangrijk om regelmatig de bloeddruk te controleren en de voortgang op te volgen. Dit kan helpen om de effectiviteit van de behandeling te beoordelen en eventuele aanpassingen te maken indien nodig.

Het is essentieel om samen te werken met een arts om de meest geschikte behandeling voor hoge bloeddruk te bepalen, aangezien de aanpak individueel kan verschillen op basis van de specifieke situatie van elke patiënt.

het is belangrijk om een nabehandeling te blijven volgen, zelfs als de symptomen van hoge bloeddruk verdwenen zijn. Hoge bloeddruk is een chronische aandoening die vaak levenslang beheer en controle vereist. Zelfs als de bloeddrukwaarden binnen een gezond bereik liggen en de symptomen afwezig zijn, kunnen er nog steeds risico’s en complicaties optreden.

Door de behandeling en levensstijlveranderingen voort te zetten, kan de bloeddruk op een gezond niveau worden gehouden en kunnen de risico’s op hart- en vaatziekten, beroertes, nieraandoeningen en andere complicaties worden verminderd.

Regelmatige follow-up met een arts is belangrijk om de bloeddrukwaarden te controleren, de effectiviteit van de behandeling te beoordelen en eventuele aanpassingen aan medicatie of levensstijl aan te brengen indien nodig. Bovendien kan een arts ook andere aspecten van de gezondheid in de gaten houden die verband houden met hoge bloeddruk, zoals cholesterolniveaus, bloedsuikerspiegel en nierfunctie.

Het is dus raadzaam om de aanbevolen medische controles en voorgeschreven behandelingen te blijven volgen, zelfs als de symptomen van hoge bloeddruk zijn verdwenen, om de gezondheid op lange termijn te waarborgen.

Hoge bloeddruk, indien onbehandeld of slecht gecontroleerd, kan leiden tot verschillende complicaties en gezondheidsproblemen.

Enkele mogelijke bijkomende complicaties zijn:

 1. Hart- en vaatziekten:
  Langdurige hoge bloeddruk kan het hart overbelasten en leiden tot hartproblemen zoals coronaire hartziekte, hartaanvallen, hartfalen en hartritmestoornissen. Het kan ook leiden tot beschadiging van de bloedvaten, wat kan leiden tot atherosclerose (verharding en vernauwing van de bloedvaten) en perifere vaatziekte.
 2. Beroerte:
  Hoge bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van beroertes. Langdurige hoge bloeddruk kan de bloedvaten in de hersenen beschadigen, waardoor de kans op een beroerte (bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken) toeneemt.
 3. Nierziekte:
  Hoge bloeddruk kan de nieren beschadigen en leiden tot nierziekte of nierfalen. Het verhoogt het risico op het ontwikkelen van nefropathie, waarbij de nieren hun filtratiefunctie verliezen.
 4. Oogproblemen:
  Langdurige hoge bloeddruk kan schade aan de bloedvaten in de ogen veroorzaken, wat kan leiden tot retinopathie en uiteindelijk tot verlies van het gezichtsvermogen.
 5. Metabool syndroom:
  Hoge bloeddruk kan gepaard gaan met andere risicofactoren, zoals obesitas, verhoogde bloedsuikerspiegel, verhoogde bloedlipideniveaus en insulineresistentie. Dit geheel van risicofactoren wordt het metabool syndroom genoemd en verhoogt het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Het is belangrijk om hoge bloeddruk serieus te nemen en adequaat te behandelen om het risico op deze complicaties te verminderen. Regelmatige controle, een gezonde levensstijl, medicatie indien nodig en regelmatig overleg met een arts zijn essentieel om de bloeddruk onder controle te houden en complicaties te voorkomen.

GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.