Hoofdpijn – Migraine

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

HOOFDPIJN en MIGRAINE

Huisarts Amsterdam, Hoofdpijnbehandeling, Migrainepijn, Hoofdpijnverlichting, Migraineaanvallen, Oorzaken van hoofdpijn, Migraine symptomen, Hoofdpijnspanning, Natuurlijke remedies voor migraine, Hoofdpijn en stress, Migraine triggers, Clusterhoofdpijn, Migrainemedicatie,


Hoofdpijn is een veelvoorkomende aandoening die wordt gekenmerkt door pijn of ongemak in het hoofd. Het kan variëren in intensiteit, duur en locatie. Hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben, waaronder spanning, stress, vermoeidheid, oogproblemen, sinusitis of een onderliggende medische aandoening.

Migraine daarentegen is een specifiek type hoofdpijn dat als een neurologische aandoening wordt beschouwd. Het gaat vaak gepaard met een pulserende, intense hoofdpijn aan één zijde van het hoofd, misselijkheid, braken, gevoeligheid voor licht en geluid, en soms visuele stoornissen. Migraineaanvallen kunnen enkele uren tot enkele dagen aanhouden en hebben vaak een significante invloed op het dagelijks functioneren van mensen die eraan lijden.


De symptomen van hoofdpijn en migraine kunnen variëren afhankelijk van de persoon en de specifieke aandoening. Hier zijn enkele veelvoorkomende symptomen die geassocieerd worden met hoofdpijn en migraine:

 1. Hoofdpijn: Een doffe, zeurende of kloppende pijn in het hoofd.
 2. Gevoeligheid voor licht, geluid en geuren.
 3. Misselijkheid en braken.
 4. Vermoeidheid en verminderde energie.
 5. Duizeligheid of evenwichtsproblemen.
 6. Problemen met concentratie en focus.
 7. Gevoelloosheid of tintelingen in het gezicht of de ledematen.
 8. Visuele veranderingen, zoals flikkerende lichtjes, aura’s of blinde vlekken.
 9. Verergering van de pijn bij lichamelijke activiteit.
 10. Stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of depressie.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle symptomen van toepassing zijn op elke persoon met hoofdpijn of migraine. Als u zich zorgen maakt over uw symptomen, is het raadzaam om een medische professional te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

Er zijn verschillende soorten hoofdpijn die mensen kunnen ervaren. 

Hier zijn enkele veelvoorkomende types hoofdpijn:

 1. Spanningshoofdpijn: 
  Dit is de meest voorkomende vorm van hoofdpijn. Het wordt gekenmerkt door een milde tot matige pijn die aanvoelt als een strakke band om het hoofd. Het kan worden veroorzaakt door stress, vermoeidheid, slechte houding of oogbelasting.
 2. Migraine: 
  Migraine is een intense, pulserende hoofdpijn die vaak gepaard gaat met andere symptomen zoals misselijkheid, braken, gevoeligheid voor licht en geluid, en visuele verstoringen. Migraineaanvallen kunnen enkele uren tot enkele dagen duren.
 3. Clusterhoofdpijn: 
  Clusterhoofdpijn is een zeldzame maar zeer intense vorm van hoofdpijn. Het wordt gekenmerkt door frequente aanvallen van ernstige, stekende pijn aan één zijde van het hoofd, meestal rond het oog. Clusterhoofdpijn treft vaker mannen dan vrouwen en komt in clusters voor gedurende bepaalde periodes.
 4. Sinus hoofdpijn: 
  Dit type hoofdpijn ontstaat als gevolg van ontsteking of infectie van de sinussen. Het gaat vaak gepaard met drukgevoel en pijn in het gezicht, vooral rond de neus, voorhoofd en ogen.
 5. Hormonale hoofdpijn: 
  Vrouwen kunnen hormonale hoofdpijn ervaren als gevolg van schommelingen in oestrogeenniveaus, zoals tijdens menstruatie, zwangerschap of menopauze. Deze hoofdpijn kan variëren in intensiteit en duur.

Het is belangrijk op te merken dat hoofdpijnsoorten verschillende oorzaken en behandelingen kunnen hebben. Als u regelmatig last heeft van ernstige hoofdpijn, is het raadzaam om een medische professional te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

De oorzaken van de verschillende soorten hoofdpijn kunnen variëren.

Hier zijn enkele mogelijke oorzaken geassocieerd met elk type hoofdpijn:

 1. Spanningshoofdpijn: 
  Spanningshoofdpijn kan worden veroorzaakt door factoren zoals spierspanning in de nek en het hoofd, stress, slechte houding, oogbelasting, vermoeidheid, uitdroging, cafeïnegebruik of slaapstoornissen.
 2. Migraine: 
  De exacte oorzaak van migraine is nog niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld een combinatie van genetische en omgevingsfactoren te zijn. Triggers zoals bepaald voedsel (bijv. chocolade, kaas), hormonale veranderingen, stress, slaapstoornissen, fel licht, sterke geuren, weersveranderingen en bepaalde medicijnen kunnen migraineaanvallen uitlokken.
 3. Clusterhoofdpijn: 
  De precieze oorzaak van clusterhoofdpijn is onbekend. Het wordt vermoed dat abnormale activiteit in de hypothalamus (een gebied in de hersenen) een rol speelt. Roken, alcoholgebruik, bepaalde medicijnen en veranderingen in het slaappatroon kunnen ook triggers zijn voor clusterhoofdpijn.
 4. Sinus hoofdpijn: 
  Sinus hoofdpijn kan het gevolg zijn van ontsteking of infectie van de sinussen, meestal als gevolg van allergieën, verkoudheid, griep of een sinusinfectie.
 5. Hormonale hoofdpijn: 
  Hormonale hoofdpijn wordt vaak geassocieerd met schommelingen in oestrogeenniveaus, zoals tijdens menstruatie, zwangerschap of menopauze.

Het is belangrijk op te merken dat deze oorzaken niet uitputtend zijn en dat individuele ervaringen kunnen variëren. Het identificeren van de specifieke oorzaak van hoofdpijn kan soms uitdagend zijn, en het raadplegen van een medische professional kan helpen bij het stellen van een juiste diagnose en het vinden van passende behandelingsopties.

Er zijn verschillende behandelingen die kunnen worden toegepast op de verschillende soorten hoofdpijn.

Hier zijn enkele mogelijke behandelingsopties:

 1. Spanningshoofdpijn: Voor milde tot matige spanningshoofdpijn kunnen zelfzorgmaatregelen zoals rust nemen, ontspanningsoefeningen, het verminderen van stress, voldoende hydratatie en het vermijden van triggers zoals cafeïne en slechte houding helpen. Over-the-counter pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen kunnen ook verlichting bieden.
 2. Migraine: Migrainebehandelingen kunnen variëren, afhankelijk van de frequentie en ernst van de aanvallen. Er zijn specifieke medicijnen beschikbaar om migraineaanvallen te verlichten en te voorkomen, zoals triptanen en preventieve medicijnen. Daarnaast kunnen veranderingen in levensstijl, zoals het identificeren en vermijden van triggers, voldoende slaap, stressmanagement en het bijhouden van een hoofdpijndagboek, nuttig zijn.
 3. Clusterhoofdpijn: Clusterhoofdpijn wordt vaak behandeld met medicijnen zoals zuurstoftherapie, triptanen en preventieve medicijnen. Sommige mensen kunnen baat hebben bij zenuwblokkades of chirurgische ingrepen in ernstige gevallen.
 4. Sinus hoofdpijn: Voor sinus hoofdpijn kunnen behandelingen gericht zijn op het behandelen van de onderliggende sinusinfectie of ontsteking. Dit kan onder meer het gebruik van antibiotica, neussprays, stoominhalatie en pijnstillers omvatten.
 5. Hormonale hoofdpijn: Hormonale hoofdpijn kan worden behandeld met pijnstillers, hormoonvervangingstherapie (bijvoorbeeld voor menopauzale vrouwen), het vermijden van triggers en het reguleren van de hormonale balans door middel van anticonceptie of andere medicijnen.

Het is belangrijk op te merken dat deze behandelingsopties algemeen zijn en dat een professionele medische beoordeling nodig kan zijn om de meest geschikte behandeling voor een individu vast te stellen. Raadpleeg altijd een arts voor een juiste diagnose en behandeling van hoofdpijn.

Er zijn nabehandelings- en preventiemethoden die kunnen helpen bij het beheersen en voorkomen van hoofdpijn. Hier zijn enkele mogelijke benaderingen:

 1. Nabehandeling:
 • Na een hoofdpijnaanval is het belangrijk om voldoende rust te nemen en te ontspannen.
 • Pijnstillers kunnen worden gebruikt om resterende pijn te verlichten, maar het is belangrijk om de aanbevolen dosering te volgen en niet afhankelijk te worden van regelmatig gebruik.
 • Het toepassen van koude of warme kompressen op het getroffen gebied kan ook verlichting bieden.
 • Het is nuttig om een hoofdpijndagboek bij te houden waarin je de aanvallen registreert, inclusief mogelijke triggers, om patronen te identificeren en toekomstige aanvallen te voorkomen.
 1. Preventie:
 • Identificeer en vermijd triggers die hoofdpijnaanvallen kunnen veroorzaken. Dit kan voedingsmiddelen, stress, slaapgebrek, bepaalde geuren, fysieke inspanning, enz. omvatten.
 • Onderhoud een gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en het vermijden van overmatig alcohol- en cafeïnegebruik.
 • Leer stressmanagementtechnieken, zoals ontspanningsoefeningen, ademhalingstechnieken en meditatie.
 • Zorg voor een regelmatig slaappatroon en creëer een slaapvriendelijke omgeving.
 • Overweeg het gebruik van preventieve medicatie als de frequentie en ernst van de hoofdpijn het dagelijks leven belemmeren.

Het is belangrijk op te merken dat niet alle behandelingen en preventiemethoden voor hoofdpijn voor iedereen effectief zullen zijn. Het is raadzaam om met een arts te overleggen om een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen op basis van de specifieke situatie en behoeften.

Bij de bovengenoemde hoofdpijnen kunnen enkele mogelijke bijkomende complicaties optreden. Het is belangrijk op te merken dat niet iedereen deze complicaties zal ervaren, maar ze kunnen voorkomen.

Enkele mogelijke complicaties zijn:

 1. Medicatie-overgebruikshoofdpijn: 
  Dit kan optreden als gevolg van het overmatig gebruik van pijnstillers of medicatie voor hoofdpijn. Het kan leiden tot een verergering van hoofdpijnklachten en frequente terugkerende aanvallen.
 2. Chronische hoofdpijn: 
  Langdurige en frequente hoofdpijnklachten kunnen leiden tot het ontwikkelen van chronische hoofdpijn, waarbij de pijn gedurende lange periodes aanhoudt en het dagelijks leven beïnvloedt.
 3. Depressie en angst: 
  Aanhoudende hoofdpijnklachten kunnen leiden tot gevoelens van frustratie, stress, depressie en angst. Hoofdpijn kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven en emotioneel welzijn.
 4. Verminderde productiviteit en functioneren: 
  Ernstige en frequente hoofdpijn kan de productiviteit op het werk of de school verlagen en de algehele dagelijkse activiteiten belemmeren.

Het is belangrijk om eventuele complicaties met een arts te bespreken, zodat een passende behandeling kan worden geboden om deze complicaties te voorkomen of te verminderen. Een vroegtijdige diagnose, behandeling en een goede opvolging van hoofdpijnklachten kunnen helpen bij het minimaliseren van complicaties en het verbeteren van de kwaliteit van leven.


Het is belangrijk om eventuele complicaties met een arts te bespreken, zodat een passende behandeling kan worden geboden om deze complicaties te voorkomen of te verminderen. Een vroegtijdige diagnose, behandeling en een goede opvolging van hoofdpijnklachten kunnen helpen bij het minimaliseren van complicaties en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.