Klaplong

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

pneumothorax of klaplong

Een pneumothorax, of klaplong, is een aandoening waarbij lucht in de pleuraholte komt, de ruimte tussen de long en de borstwand. Dit veroorzaakt een gedeeltelijke of volledige inzakking van de long. Symptomen zijn plotselinge, scherpe pijn op de borst en kortademigheid. Oorzaken variëren van verwondingen tot spontane lekkages. Behandeling kan variëren van observatie tot medische ingrepen.GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.