Westnijl griep

« Back to Glossary Index

Weergaven: 0

WESTNIJL-KOORTS

Het Westnijlvirus veroorzaakt de ziekte die bekend staat als Westnijlkoorts of Westnijlgriep.

Het virus wordt voornamelijk overgedragen door muggen van de Culex soort kan verschillende symptomen veroorzaken, variërend van mild tot ernstig.

De meeste mensen (ongeveer 80%) die geïnfecteerd raken met het Westnijlvirus ontwikkelen geen symptomen. Voor de mensen die wel symptomen ontwikkelen, kunnen deze als volgt worden ingedeeld:

Hieronder volgt een overzicht van de ziekte die het Westnijlvirus veroorzaakt:


De meeste mensen (ongeveer 80%) die geïnfecteerd raken met het Westnijlvirus ontwikkelen geen symptomen.

Voor de mensen die wel symptomen ontwikkelen, kunnen deze als volgt worden ingedeeld:

Milde symptomen ±20%

Deze milde symptomen duren meestal enkele dagen tot enkele weken.

Ernstige symptomen ±1%

Ongeveer 1% van de geïnfecteerde mensen ontwikkelt ernstige neurologische aandoeningen, zoals:

De ernstige symptomen kunnen blijvende neurologische schade veroorzaken en vereisen vaak ziekenhuisopname.
Het herstel kan weken tot maanden duren en sommige neurologische effecten kunnen permanent zijn.

Westnijlkoorts kan worden ingedeeld in verschillende vormen op basis van de ernst van de symptomen en de betrokkenheid van het zenuwstelsel.

Er zijn twee hoofdtypen van de ziekte:

Milde Westnijlkoorts ±20%

Deze symptomen duren meestal enkele dagen tot enkele weken en verdwijnen vanzelf zonder langdurige gevolgen.

Ernstige Westnijlziekte ±1%

Ongeveer 1% van de geïnfecteerde mensen ontwikkelt ernstige vormen van Westnijlziekte, die het zenuwstelsel kunnen aantasten.

Deze ernstige vormen kunnen worden onderverdeeld in:

  • Encefalitis: Ontsteking van de hersenen, met symptomen zoals hoge koorts, ernstige hoofdpijn, stijve nek, desoriëntatie, coma, stuiptrekkingen en spierzwakte.
  • Meningitis: Ontsteking van de hersenvliezen, met symptomen zoals koorts, hoofdpijn, stijve nek, en soms braken en gevoeligheid voor licht.
  • Acute slappe verlamming: Een polio-achtige verlamming die plotselinge spierzwakte en verlamming veroorzaakt, meestal asymmetrisch.

Symptomen van deze ernstige vormen kunnen langdurig zijn en in sommige gevallen blijvende neurologische schade veroorzaken.

Hoewel zeldzamer, kunnen sommige patiënten ernstige symptomen ervaren zonder dat het zenuwstelsel direct is aangetast. Dit kan ernstige koorts, uitgebreide huiduitslag, ernstige spierpijn en gewrichtspijn omvatten.


De ernstige symptomen kunnen blijvende neurologische schade veroorzaken en vereisen vaak ziekenhuisopname. Het herstel kan weken tot maanden duren en sommige neurologische effecten kunnen permanent zijn.


GZC AMSTELKWARTIER
GZC BUIKSLOTERHAM

Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.