B D G H L M P Q S T

Deltaspier

Weergaven: 1

De deltaspier, ook bekend als de deltoid of deltaspier, is een grote spier in de schouder die verantwoordelijk is voor de beweging van de schoudergewrichten en het heffen van de arm.

Het heeft drie hoofdonderdelen of koppen, die samen de deltaspier vormen:

  1. Voorste deltaspier (anterior deltoid): Deze kop bevindt zich aan de voorzijde van de schouder en is verantwoordelijk voor het naar voren heffen van de arm.
  2. Laterale deltaspier (lateral deltoid): Dit deel van de deltaspier bevindt zich aan de zijkant van de schouder en is verantwoordelijk voor het zijwaarts heffen van de arm.
  3. Achterste deltaspier (posterior deltoid): De achterste deltaspier ligt aan de achterzijde van de schouder en is verantwoordelijk voor het naar achteren bewegen van de arm.
PIJNKLACHTEN:

Pijnklachten in de deltaspier kunnen variëren afhankelijk van welk deel van de spier is aangedaan en wat de onderliggende oorzaken zijn. Mogelijke pijnklachten in de deltaspier kunnen zijn:

  1. Pijn bij het heffen van de arm: Als de deltaspier overbelast is, kan dit leiden tot pijn bij het optillen van de arm, vooral als de voorste of laterale kop betrokken is.
  2. Pijn in de schouder: Pijn in de schouder kan het gevolg zijn van overbelasting of letsel aan de deltaspier, evenals van andere aandoeningen zoals impingement (beknelling) van de schouder.
  3. Pijn bij zijwaartse beweging: Als de laterale deltaspier is aangedaan, kan pijn optreden bij bewegingen waarbij de arm zijwaarts wordt geheven.
  4. Pijn bij het naar achteren bewegen van de arm: Pijn in de achterste deltaspier kan leiden tot ongemak bij het naar achteren bewegen van de arm, zoals bij het strekken van de schouder.
Mogelijke Oorzaken:

De oorzaken van pijn in de deltaspier kunnen variëren en omvatten overbelasting door herhaalde bewegingen, letsel, verrekkingen of scheuren in de spier, slechte houding, spieronevenwichtigheden en bepaalde medische aandoeningen zoals rotator cuff problemen.

Als de pijn aanhoudt of ernstig is, is het raadzaam om medisch advies in te winnen en mogelijke oorzaken te laten onderzoeken. Behandeling kan fysiotherapie, rust, oefeningen en in sommige gevallen medicatie omvatten, afhankelijk van de diagnose.


Disclaimer

Lees meer hierover

voor meest recente informatie
kijk ook eens op:
Voorbehoud

De hierboven verstrekte medische informatie dient alleen ter algemene kennis.
Raadpleeg altijd uw huisarts voor persoonlijk advies en evaluatie van uw gezondheidstoestand.

Related Entries